UM FGPA meni

Kolokvij pri predmetu GRADBENI MATERIALI  bo v sredo, 12.12.2018 ob 13:00, v predavalnici A-204 A.

 

Andrej Ivanič

X