Meni

CONSTRUCTIVE ALPS 2017 Mednarodna nagrada za trajnostno prenovo stavb in gradnjo na območju Alp

Kje: HAM, Krekova 2, Maribor
Kdaj: 14.01.2019 ob 18:00
Trajanje: 14.01.2019 – 31.01.2019

Na razstavi trajnostne prenove stavb in gradnje je na ogled 30 izvedenih arhitekturnih projektov, ki so bili uvrščeni v ožji izbor v sklopu mednarodne arhitekturne nagrade CONSTRUCTIVE ALPS 2017. Mednarodna komisija je oktobra 2017 v švicarskem Planinskem muzeju v Bernu razglasila rezultate: izmed tridesetih projektov iz ožjega izbora je nagradila štiri, sedmim pa je podelila priznanja. Med njimi so: osnovna šola, gostinsko-trgovski objekt, sirarna, kulturni, družbeni in vaški dom, turistično informacijski center, planinska koča, bivak, sodišče, skupnostna planina, agrarni center, tribuna nogometnega igrišča, poslovni objekt, kulturni center, mrliška vežica, umetniški depo, gledališki objekt, vzpenjača, dom starejših občanov, vinarna in restavracija.

Nagrado od leta 2010 razpisujeta Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn, podpirajo pa jo vse države pogodbenice Alpske konvencije[1].

Nagradni natečaj predstavlja otipljiv prispevek k uresničevanju Alpske konvencije, ki je postavila vizijo, da bo postala zgled na področju prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, ki zadevajo tudi stavbe.

Na območju Alp porabijo zasebna gospodinjstva ravno toliko energije kot celoten prometni sektor. Energija, pridobljena predvsem iz kurilnega olja in zemeljskega plina, se najpogosteje uporablja za ogrevanje in hlajenje prostorov. Največji porabniki energije so stare in slabo izolirane stavbe. Pravi ključ za učinkovito varstvo podnebja in s tem kakovostnejše življenje prebivalcev in obiskovalcev alpskega sveta je zato v prenovi in, če je potrebno, tudi v gradnji novega stavbnega fonda z okolju prijaznimi gradbenimi materiali domačega izvora. Pri tem pa je zahteve za energetsko učinkovitost treba vpeti v funkcionalno prenovo objektov in njihovo vlogo v danem prostoru.

Nagrada je bila prvič podeljena v okviru slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji v letu 2011, do sedaj četrtič. Na drugem razpisu (2013) je slovenski projekt Center Rinka iz Solčave prejel 3. nagrado, v tretjem razpisu (2015) pa sta bila v ožji izbor uvrščena Mladinski hotel Punkl z Raven na Koroškem in prenova objektov na planini Laška Seč nad Tolminom, ki je prejela priznanje. V tokratnem razpisu sta bila v ožji izbor uvrščena Zimska soba na Kaninu in prenova domačije Vrlovčnik v Solčavi.

14. 1. 2019 ob 18.00: odprtje razstave

22. 1. 2019 ob 18.00: predstavitev in vodenje po razstavi, Blanka Bartol, vodja slovenske delegacije v Alpski konvenciji

VABLJENI!

 


[1] Alpska konvencija je mednarodna pogodba o trajnostnem razvoju alpskega prostora, ki so jo podpisale Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica. Poleg ohranjanja dediščine in narave je velik poudarek dan podpori skupnostim in prebivalstvu na območju Alp, saj brez njih in njihovega preudarnega odnosa do dediščine in skrbi za ohranjenost ni ohranjanja narave in dediščine. Koordinator izvajanja Alpske konvencije v Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor.

http://www.constructivealps.net/sl/

Naslovna fotografija:

Osnovna šola in otroški vrtec, Brand/A
© Albrecht Schnabel

X