UM FGPA meni

Prometni inštitut Ljubljana d.o.o. išče nove sodelavce (diplomirane inženirje prometa, magistre prometnega inženirstva) z afiniteto do železniškega prometa.

Zaniteresirani naj pošljejo svoj CV oziroma lahko/naj kontaktirajo:

mag. Klemen Ponikvar, univ.dipl.inž.prom.
e-pošta: klemen.ponikvar@prometni-institut.si
tel.: 01 / 291 4207

X