UM FGPA meni

Ustni izpit pri predmetu KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI G-UN2 bo 12.02.2019 ob 11.00 v J1-309B. Pogoj za pristop na izpit je pozitivna seminarska naloga.

/Asist. Damjan Maučec/

X