UM FGPA meni

Povabilo k sodelovanju študentov na projektu Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru in PP – AGRO, poljedelstvo in proizvodnja d.o.o., v okviru javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 (II. odpiranje) vabita študente/študentke k sodelovanju na projektu z naslovom:

ZrakZemlja
Analiza podatkov o obdelovanih površinah s pomočjo daljinskega zaznavanja

Kratek opis projekta:

Trajnostno naravnana pridelava hrane in vzdržno ravnanje z naravnimi viri ter proaktivno soočanje s posledicami klimatskih sprememb, so ob upoštevanju naraščanja svetovne populacije, verjetno eden izmed največjih ali celo usodnih izzivov današnjega časa.

S pomočjo daljinsko zaznavanje, v našem primeru z brezpilotnimi letalniki, »vidimo« prostemu očesu nevidno. Kje je premalo vode in kje preveč, zaznamo lahko stres rastlin, ko je prostemu očesu še neviden. Reševanje enega temeljnih izzivov današnjega časa v sodelovanju z mladimi preko problemskega ter projektnega učenja in razburljivega terenskega dela ne bo nikogar vpletenega pustilo ravnodušnega. S sodelujočim partnerjem iz gospodarstva delimo vizijo trajnostnega načina pridelave
hrane, ki ob okoljskih koristih prinaša tudi neposredne ekonomske učinke.

Z nalogo rešujemo konkreten problem gospodarskega partnerja, ki razpolaga z opremo za geolocirano vrednotenje pridelka ter ciljano škropljenje, nima pa orodij za spremljanje, ugotavljanje vzrokov neenakomernih donosov ter proaktivno ukrepanje.

Trajanje projekta: 5 mesecev (največ 200 ur)
Vrednost ure: 5,38 EUR/uro neto

K sodelovanju vabimo:

 • 2 študenta/študentki študijskega programa »Gradbeništvo VS«.
 • 2 študenta/študentki študijskega programa »Gradbenštvo MAG«.
 • 2 študenta/študentki študijskega programa »Geografija MAG«.
 • 2 študenta/študentki študijskega programa »Geografija UNI«.

Sodelujoči(a) študent(ka) mora biti v času izvajanja projekta vpisan(a) v študijski program ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen(a), prijavljen(a) na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik.

Če bo prijavljenih več študentov/študentk od razpisanega števila mest, bomo opravili izbor kandidatov glede na njihovo povprečno oceno študija in osebni razgovor z njimi. Prijave študentov sprejemamo po elektronski pošti na naslov matjaz.nekrep@um.si.

Prijavo v zadevi naslovite »Prijava na projekt PKP 2019 – ZrakZemlja«, vsebina prijave mora vsebovati spodaj navedene podatke:

 • Ime in Priimek,
 • Naslov stalnega prebivališča,
 • Elektronski naslov,
 • Telefonska številka,
 • EMŠO,
 • Naziv študijskega programa,
 • Bolonjska stopnja študija,
 • Ste že sodelovali v PKP projektu: DA/NE,
 • Kratek CV.

Prijave se zbirajo do vključno 12. 2. 2019.

Razpis ZrakZemlja

X