Meni

Štev.: 104/5-S-7/2019 -BT

Maribor: 05.02.2019

S K L E P

Objavi se prosto delovno mesto FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO: J017104 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III), M/Ž , šifra delovnega mesta: 2009600, za potrebe na Oddelku za prometno inženirstvo, za določen čas od 11. 03. 2019 do 31. 08. 2019, za polni delovni čas 40 ur na teden.

Datum objave je 06.02.2019. Rok prijave je 8 dni oz. do 14.02.2019.

[icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] 104-5-S-7-2019-BT

X