Meni

Vabljeni na Informativni dan za podiplomski študij,

ki bo v četrtek, 16. maja,  ob 12. uri v predavalnici A-205 

na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, Smetanova 17, Maribor.

Predstavili vam bomo:

Magistrski študijski programi 2. stopnje:

 • MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE GRADBENIŠTVO
  • Gradbene konstrukcije in operativa
  • Gradbena infrastruktura
 • MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE PROMETNO INŽENIRSTVO
  • Upravljanje prometa in mobilnosti
  • Varnost cestnega prometa
 • MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE ARHITEKTURE
  • Trajnostna stavba
  • Trajnostno mesto
 • MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE GOSPODARSKO INŽENIRSTVO – SMER GRADBENIŠTVO

Doktorska študijska programa 3. Stopnje:

 • DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE GRADBENIŠTVO
 • DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE PROMETNO INŽENIRSTVO

Podrobno razpisno besedilo

ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE GRADBENIŠTVO

Pogoji za vpis:

V študijski program 2. stopnje Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732), gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (0788).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), tehnike (prometno inženirstvo) (0788), arhitekture (0731), strojništva (0715) in urbanizma (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, prometno inženirstvo, gradbeni materiali.
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), strojništva (0715) in urbanizma (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, prometno inženirstvo, gradbeni materiali.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732), gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (0788). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), arhitekture (0731), strojništva (0715) in urbanizma (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), strojništva (0715) in urbanizma (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Gradbeništvo se upošteva povprečna ocena dodiplomskega študija – 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi:

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Gradbeništvo omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer Gradbeništvo, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Način izvajanja študija: redni in izredni

Redni študij: Predmeti se bodo izvajali mentorsko, če bo vpisanih do vključno 5 študentov. Za vpisanih 10 in več študentov se bodo predmeti izvajali v celoti, za 6 do 9 študentov pa se bodo predmeti izvajali v sorazmerno manjšem obsegu, od 60 do 90 procentov.

Izredni študij: Organizirane oblike pedagoškega dela bodo organizirane v 50 odstotnem deležu pedagoškega dela rednega študija. Minimalno število študentov za izvedbo izrednega študija je 10, v primeru manjšega števila kandidatov se izredni študij izvaja individualno. Študijski program se bo na izrednem študiju izvajal tudi v angleškem jeziku, v kolikor se bo za izvedbo v angleškem jeziku vpisalo najmanj 15 kandidatov.

Preberi več >>

ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER GRADBENIŠTVO

Pogoji za vpis:

V študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (0788), gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732), strojništvo (0715), gospodarsko inženirstvo – smer Strojništvo (0788) in arhitektura (0731).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), tehnika (prometno inženirstvo) (0788), gospodarsko inženirstvo – smer Elektrotehnika (0788), okoljske in okoljevarstvene vede (0521), računalniške vede (0610), ekonomija (0311) in urbanizem (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, gradbeni materiali in ekonomije.
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo (0732).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), tehnike (prometno inženirstvo) (0788), arhitekture (0731), strojništva (0715) in urbanizma (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, gradbeni materiali in ekonomije.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (0788), gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), arhitekture (0731), strojništva (0715) in urbanizma (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), arhitekture (0731), strojništva (0715) in urbanizma (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Gradbeništvo se upošteva: Povprečna ocena dodiplomskega študija – 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi:

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Gradbeništvo omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: gradbeništvo, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Izvedba rednega študija:

Predmeti se bodo izvajali mentorsko, če bo vpisanih do vključno 5 študentov. Za vpisanih 10 in več študentov se bodo predmeti izvajali v celoti, za 6 do 9 študentov pa se bodo predmeti izvajali v sorazmerno manjšem obsegu, od 60 do 90 procentov.
Izbirni predmeti na EPF se bodo v celoti izvajali pri tistih izbirnih predmetih, ki so na EPF-u definirani kot obvezni in se študentje programa GING priključijo k tem predmetom. Izbirni predmeti, ki so na EPF definirani kot izbirni predmeti, se bodo izvajali mentorsko, če bo vpisanih do 5 študentov. Za vpisanih 10 in več študentov se bodo predavali oziroma izvajali v celoti, za 6 do 9 študentov pa bodo predavanja v sorazmerno manjšem obsegu, od 60 do 90 procentov.

Preberi več >>

ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE PROMETNO INŽENIRSTVO

Pogoji za vpis:

V študijski program 2. stopnje Prometno inženirstvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (1041), tehnika (prometno inženirstvo, mehatronika) (0788), gradbeništvo (0732), gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (0788), strojništvo (0715), elektrotehnika (0713), arhitektura (0731), urbanizem (0731), tehniško varstvo okolja (0788), računalništvo in informatika (0610), geografija (0388), ekonomija (0311) ter okoljske in okoljevarstvene vede (0521).
2. Kandidatom ostalih študijskih programov prve stopnje se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri učnih enotah z naslednjih področij: prostorsko in prometno planiranje, projektiranje prometnic in ekonomija v transportu.
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (1041), tehnika (prometno inženirstvo) (0788), gradbeništvo (0732), strojništvo (0715), elektrotehnika (0713), računalništvo in informatika (0610) ter ekonomija (0311).
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri učnih enotah z naslednjih področij: prostorsko in prometno planiranje, projektiranje prometnic in ekonomija v transportu.
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (1041), tehnika (prometno inženirstvo, mehatronika) (0788), gradbeništvo (0732), gospodarsko  inženirstvo – smer Gradbeništvo (0788), strojništvo (0715), elektrotehnika (0713), arhitektura (0731), urbanizem (0731), tehniško varstvo okolja) (0788), računalništvo in informatika (0610), geografija (0388), ekonomija (0311) ter okoljske in okoljevarstvene vede (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (1041), gradbeništvo (0732), tehnika (prometno inženirstvo, mehatronika) (0788), strojništvo (0715), elektrotehnika (0713), računalništvo in informatika (0610), ter ekonomija (0311). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim
programom.
8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Gradbeništvo se upošteva povprečna ocena dodiplomskega študija – 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi:

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Prometno inženirstvo omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (1041), tehnika (prometno inženirstvo, mehatronika) (0788), gradbeništvo (0732), gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (0788), strojništvo (0715), elektrotehnika (0713), arhitektura (0731), urbanizem (0731), tehniško varstvo okolja (0788), računalništvo in informatika (0610), geografija (0388), ekonomija (0311) ter okoljske in okoljevarstvene vede (0521), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Način izvajanja študija: redni in izredni

Redni študij: Predmeti se bodo izvajali mentorsko, če bo vpisanih do vključno 5 študentov. Za vpisanih 10 in več študentov se bodo predmeti izvajali v celoti, za 6 do 9 študentov pa se bodo predmeti izvajali v sorazmerno manjšem obsegu, od 60 do 90 procentov.

Izredni študij: Organizirane oblike pedagoškega dela bodo organizirane v 50 odstotnem deležu pedagoškega dela rednega študija. Minimalno število študentov za izvedbo izrednega študija je 10, v primeru manjšega števila kandidatov se izredni študij izvaja individualno. Študijski program se bo na izrednem študiju izvajal tudi v angleškem jeziku, v kolikor se bo za izvedbo v angleškem jeziku vpisalo najmanj 10 kandidatov.

Preberi več >>

ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE ARHITEKTURE

Pogoji za vpis:

V študijski program 2. stopnje Arhitektura se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: arhitektura (0731).
2. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: arhitektura (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Arhitektura se upošteva povprečna ocena dodiplomskega študija – 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi:

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Arhitektura omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: arhitektura, urbanizem, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Način izvajanja študija: redni in izredni

Redni študij: Predmeti se bodo izvajali mentorsko, če bo vpisanih do vključno 5 študentov. Za vpisanih 10 in več študentov se bodo predmeti izvajali v celoti, za 6 do 9 študentov pa se bodo predmeti izvajali v sorazmerno manjšem obsegu, od 60 do 90 procentov.

Izredni študij: Organizirane oblike pedagoškega dela bodo organizirane v 50 odstotnem deležu pedagoškega dela rednega študija. Minimalno število študentov za izvedbo izrednega študija je 10, v primeru manjšega števila kandidatov se izredni študij izvaja individualno. Študijski program se bo na izrednem študiju izvajal samo v angleškem jeziku.

Preberi več >>

Aktivnosti podiplomskih študentov

Looking for 1 PhD student and 1 Postdoctoral Associate

New Structural Inspections Using Augmented Reality (AR)

Ustni del izpita iz Gradbene fizike II

Prosim, da se za ustni del izpita iz Gradbene fizike II prijavite preko Moodla.

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2019/2020

Obveščamo vas, da je z dnem 21. 6. 2019 na spletni strani UM objavljen »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2019/2020«....

Prejeta nagrada “ARCHIPRIX CENTRAL EUROPE” za magistrsko nalogo

Čestitke našemu diplomantu Jerneju Borku za prejetje izjemne nagrade “ARCHIPRIX CENTRAL EUROPE” za magistrsko delo JUGOMONT pod mentorstvom izr. prof. Uroša Lobnika.

Saint-Gobain’s Multi Comfort Student Contest

V petek, 12.4.2019 je na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru potekal nacionalni izbor prve stopnje natečaja Saint-Gobain’s Multi Comfort Student Contest.

NEPTUNE KUOPIO FI 2019 – ”Puijo-Project”

Cilj letošnjega projekta NEPTUNE je bil posikati rešitev za nerešljiv problem Puija. Puijo je hrib v središču mesta Kuopio s 120000 prebivalci, ki leži cca. 500 kilometrov severno od Helsinkov v osrčju finskig jezer. Naslov projekta je bil ”How to eat the cake and save it?”.

Multimedijska predstavitev: Zgradili bomo piranski dvižni most

Ob slovenskem kulturnem prazniku vas Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran v sodelovanju z raziskovalcem zgodovine mostov Gorazdom Humarjem in s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru vabi na multimedijsko predstavitev nekdanjega piranskega dvižnega mostu čez mandrač.

CONSTRUCTIVE ALPS 2017 Mednarodna nagrada za trajnostno prenovo stavb in gradnjo na območju Alp

Na razstavi trajnostne prenove stavb in gradnje je na ogled 30 izvedenih arhitekturnih projektov, ki so bili uvrščeni v ožji izbor v sklopu mednarodne arhitekturne nagrade CONSTRUCTIVE ALPS 2017. Mednarodna komisija je oktobra 2017 v švicarskem Planinskem muzeju v Bernu razglasila rezultate: izmed tridesetih projektov iz ožjega izbora je nagradila štiri, sedmim pa je podelila priznanja.

Obisk direktorice Avtomobilskega grozda Slovenije

Dne 29.11.2018 sta Center za ekonomijo transporta obiskali direktorica ACS ga. Tanja Mohorič in ga. Dunja Podlesnik, vodja projektov. Avtomobilski grozd Slovenije, ki združuje dobavitelje avtomobilske industrije iz Slovenije prispeva 17% slovenskega GDP in...

Poročilo: Strokovna ekskurzija v Obersalzberg in München

Za študente Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru je v torek in sredo (27. in 28. 11. 2018) potekala dvodnevna strokovna ekskurzija v izvedbi Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v sodelovanju s Katedro za operativno gradbeništvo.

Možnosti bivanja v Mariboru

Študentski domovi Univerze v Mariboru

Trenutno se ponuja 2867 ležišč v 16 različnih domovih na petih lokacijah, tj. Gosposvetska, Tyrševa, Lent, Smetanova in Gorkega – Quadro. Ponuja se 633 enoposteljnih in 1117 dvoposteljnih sob s souporabo sanitarij in kuhinj v klasičnih domovih ali domovih apartmajskega tipa, kjer si dva ali štirje delijo kopalnico, WC ter kuhinjo. Vsaka soba ima internetni priključek in CATV.

Posebni prostori so namenjeni tudi študentom glasbe in likovne pedagogike, kar jim omogoča ustvarjanje v miru, Na voljo je tudi  fitnes, igrišče, telovadnica, sobo za igranje namiznega tenisa ali pa bazeni kopališča Pristan.

Preberi več >>

X