Meni

Poročilo o izvoljenih kandidatih za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, ki so bile izvedene dne 12. 11. 2019 in 14. 11. 2019 (drugi krog) skladno s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic UM.

KONCNO POROCILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH 2019_FGPA

X