Meni

Maribor: 07.11.2019
Štev.: 104/5- 1898/2019

Iz sklepa:
Objavi se eno (1) prosto delovno mesto
FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO  

J017908 – TAJNIK ČLANICE VII/2, M/Ž, šifra delovnega mesta: 2009002, za določen čas mandatnega obdobja 4 let, od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2024, za polni delovni čas 40 ur na teden.

Pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom/ko za delovno mesto J017908 – TAJNIK ČLANICE VII/2, M/Ž, se sklene za določen čas mandatnega obdobja 4 let, od 1. 3. 2020 do 29. 2. 2024, s polnim delovnim časom 40 ur na teden.
Prosto delovno mesto se objavi v prostorih in na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Maribor, na spletni strani Univerze v Mariboru in spletni strani Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

Rok objave je 12.11.2019
Rok prijave je do 26.11.2019.

 Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela je potrebno posredovati do 26.11.2019 na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom: » Ne odpiraj! Za razpis tajnika UM FGPA«.

sklep o objavi dm TAJNIK UM FGPA 2019-11-1
NR83350-1

X