Meni

V Bruslju, na predstavništvu dežele Bavarske, je 19. in 20. novembra.2019 potekala zaključna konferenca Interreg Alpine Space projekta AlpinnoCT z naslovom Skupaj za kombinirani transport v alpskem prostoru. Intenzivna razprava in predstavitve inovacijskih rešitev kot rezultat projekta so zaznamovali dogodek, ki so se ga udeležili strokovnjaki s področja kombiniranega transporta,  oblikovalci prometnih politik Evropske Unije in alpskih držav, predstavniki nevladnih organizacij, deležniki kombiniranega transporta in mediji.

Konzorcijski partner projekta AlpinnoCT je tudi Center za ekonomijo transporta iz Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

Kratek opis projekta AlpinnoCT: Kombinirani transport je v Evropski prometni politiki, kot tudi v Strategiji razvoja alpske regije opredeljen kot edina resna alternativna cestnemu tovornemu transportu. Kljub temu lahko ugotovimo, da so obstoječi procesi v kombiniranem transportu neučinkoviti in neusklajeni. Projekt je z aktivno vključenostjo ključnih akterjev kombiniranega  transporta v alpski regiji identificiral pomanjkljivosti ter predlagal rešitve. Preveritev je bila izvedena s pilotnimi projekti na evropskih transportnih koridorjih.
S ciljem povečati produktivnost kombiniranega transportna in prispevati k premestitvi tovora iz cestnega prometnega sistema na železniškega je projekt izhajal iz baze znanj, izkušenj in modelov, uporabljenih za povečanje produktivnosti v proizvodnih/industrijskih procesih in jih prenesti na področje kombiniranega transporta. Izvedena je bila kritična analiza obstoječih strategij, politik in ukrepov. Rezultat projekta so smernice za razvoj kombiniranega transporta večje konkurenčnosti in učinkovitosti, ki obravnavajo trajnostni razvoj kombiniranega transporta v alpski regiji.

X