Meni

Želite postati inženir

gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo,
prometnega inženirstva ali arhitekture?

ŠTUDIJ

Študijski programi

Gradbeništvo

Študijski programi UN, VS, MAG in DR

Študijski program izoblikuje lik gradbenega inženirja, ki na podlagi usvojenega znanja razvije ustrezne sposobnosti projektiranja in gradnje zanesljivih in varnih gradbenih objektov ter oblikovanja in izdelave gradbenih izdelkov v smislu ustrezne oblike, kakovosti in cene.

Gospodarsko inženirstvo

Interdisciplinarna programa UN in MAG

Po končanem študiju boste postali strokovnjaki in se s pridobljenim znanjem z lahkoto spopadli z ​izzivi današnjega poslovnega okolja, katerega zaznamuje pojav naprednih tehnologij, razmah informacijsko-komunikacijskih tehnologij, novi poslovni modeli ter globalizacija.

Prometno inženirstvo

Študijski programi UN, VS, MAG in DR

Usvojili boste vsa potrebna znanja za zagotavljanje mobilnosti, iz področij: načrtovanja prometnega sistema in prometnih podsistemov; načrtovanja, projektiranja, gradnje in vzdrževanje prometnic; upravljanja s prometom in prometnimi tokovi; načrtovanja in izvajanje prevozov.

Arhitektura

ŠtudijskA programA UN in MAG

Študijski program strokovno usposablja študente na področju arhitekturnega projektiranja, urbanističnega načrtovanja, prostorskega planiranja in v določeni meri tudi za vodenje ter nadziranje gradnje objektov.
 

 

Prijava za vpis

Več informacij:

  • o vpisu
  • razpisih pogojih
  • načinu vpisa (navodila za izpolnjevanje prijave)
  • pogosta vprašanja

najdete na spletni strani eVŠ na spodnji povezavi.


VPIŠITE SE NA UM FGPA

PROJEKTI

Vključevanje študentov

RAZSTAVE

Uspešna razstava 3. letnika študijskega programa Arhitekture pri predmetu Studio III.

Mentorja: doc. mag. Andrej Černigoj, viš. pred. Tomaž Ebenšpanger

 

Sodelovanje s podjetji

Projekt Ro3d-Smart

Rekonstrukcija ceste z uporabo BIM tehnologije na osnovi podatkov pridobljenih iz oblaka točk in pametnih gradnikov za 3D projektiranje cest. Prvo mesto na mednarodnem tekmovanju – CITA SMART Challenge 2014.

Mednarodne delavnice

NEPTUNE 2018 – “Digitalno prefabricirani urbani nadstreški”

Neptune (Network for Environmental Projects in Technology UNited in Europe) je mednarodni projekt v organizaciji Savonia University of Applied Sciences (Finska) v Kuopiu na Finskem. Sestavljen je iz treh krogov Univerz/Fakultet. FGPA sodeluje v Prvem krogu, ki se imenuje “Krog prvakov”. Neptun se vsako leto organizira v drugi državi v koordinaciji s Savonio.

Mednarodna tekmovanja

Tekmovanje Design & Construct

Tekmovanje DE&CO, DESIGN AND CONSTRUCT, poteka vsako leto, že od leta 2007. Študentje tekmujejo tako, da sprojektirajo in izdelajo jekleni most razpona 7. metrov. V letu 2014 in 2016 so naši študenti 2. druge stopnje (MAG) osvojili 2. mesto. Projekt organizira turška Univerza Bogaziçi iz Carigrada, Turčija.

Sodelovanje s podjetji

Hiša 2030

Projekt je nastal v sodelovanju s podjetjem Jelovica d.o.o. in je kompromis med toplotnimi izgubami in solarnimi dobitki ne samo tekom koledarskega leta, temveč že v intervalu dan-noč.

Več informacij >>

 

Strokovne ekskurzije

Stvaritve S. Calatrave

Pri predmetu Planiranje prometa izvedena strokovna ekskurzija v Valencijo, Španija.

 

FEANI in NOTIFIKACIJA ŠP ARHITEKTURE

Študijski programi prve in druge bolonjske stopnje so evropsko priznani s strani najvišje evropske inženirske organizacije FEANI. Diplomanti inženirskih programov imajo pravico, da si pridobijo naziv EUR-ING.

Diplomanti študijskih programov Arhitekture pa bodo končali evropsko notificirana študijska programa.

Tutorstvo

Tutorji pomagajo izboljšati raven izobraževalnega procesa na fakulteti. Olajšajo vključevanje brucov v univerzitetno okolje, jih usmerjajo skozi študij ter svetujejo pri reševanju splošnih  problemov in izboljšanju študijskih rezultatov.

ZAKAJ FGPA?

Značilnosti študija?

Z

Primerljivost visokošolskih programov v Evropi

Z

Poudarek na kakovosti študija

Z

V središči pozornosti je študent

Z

Soodgovornost učiteljev za uspeh

Z

Predmeti ovrednoteni s potrebnim vloženim delom študenta (ECTS)

ŠTUDIJ

Razlike med VS in UN študijem

Visokošolski strokovni programi VS

Postali boste diplomirani inženir (VS) in se po 3 letih zaposlili v stroki ter sodeloval pri tehnoloških podvigih slovenskih in tujih inženirskih podjetij.

Univerzitetni programi UN

Postali boste diplomirani inženir (UN) ter nadaljevali študij na 2. stopnji ter po skupno 5 letih študija snovali izvirne, najzahtevnejše rešitve.

novi prostori

Krekova 2

Fakulteta je prenovila klasicistično in eno najbolj impozantnih stavb v štajerski prestolnici in sicer nekdanjo avstrijsko-madžarsko banko arhitekta Fritza Friedrigerja. Tako je pridobljeno oz. obnovljeno 2342,90 m2 izobraževalno-raziskovalne infrastrukture.

MNENJA

Mnenja študentov

Študij na FGPA UM je zagotovo zelo zanimiv, dinamičen in kakovosten, zahteva pa tudi veliko dela in vloženega truda. Vse do danes odločitve po želji postati inženir gradbeništva nisem niti za trenutek obžaloval. Ključno pri tem pa je to, da ne samo da je gradbeništvo, po mojem mnenju, eno izmed največjih dosežkov človeštva, temveč tudi da je zahtevno, specifično, in zabavno ter da predstavlja področje, ki na tak ali drugačen način prispeva k skupnosti in prinaša korist od posameznikovih izumov in znanstvenih prispevkov.

Luka Muršec

Študent Gradbeništva

Izbira študija arhitekture je bila definitivno prava odločitev. Ni mi dala samo standardnega znanja in veščin, ampak tudi širino in me prisilila, da potujem, odkrivam tuja mesta, spoznavam ljudi iz celega sveta, tuje kulture. Arhitekt je poklic, ki traja celo življenje, ker želja po ustvarjanju, kreativi nikoli ne izgine, in je poklic, ki ga imam najraje.

Matic Kašnik

Študent Arhitekture

Za program GING sem se odločil, ker sem kolebal med ekonomijo in naravoslovnimi študijskimi programi. Je program, ki ti dve smeri združuje in proizvaja vrhunsko izobražen kader. V praksi, pa je to kader, ki pri gradbenih projektih vidi širšo sliko ter je z dodanimi organizacijskimi in poslovnimi znanji, dovzeten za ekonomično transparentno delovanje podjetja.

Elvis Zadravec

Študent Gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo

Promet je področje, ki me je od nekdaj fasciniralo, zato sem se odločil za študij Prometnega inženirstva na FGPA. Skozi leta študija sem pridobil širok spekter znanj, dobil priložnosti sodelovati na projektih in mednarodnih poletnih šolah, izoblikoval drugačen način razmišljanja, predvsem pa spoznal ogromno ljudi, ki bodo za vedno ostali del mene. Za študij na FGPA bi se odločil ponovno zaradi pozitivnih izkušenj in priložnosti, ki mi jih je skozi študij ponudila fakulteta.

Aleksander Pagon

Diplomant Prometnega inženirstva

ŠTUDENTI

Obštudijske dejavnosti

Druženja

Gradbenijada

Projekt predstavlja največje druženje študentov fakultet s področja gradbeništva, arhitekture, geodezije in prometnega inženirstva v bivši Jugoslaviji. Skozi celoten teden druženja se zvrstijo moška in ženska tekmovanja v skupinskih in posamičnih športih, tekmovanja v znanju med fakultetami in seveda vsakodnevne zabave.

TEKMOVANJA

Ali je kaj trden most?!

Ali je kaj trden most?! je mednarodno tekmovanje študentov tehniških strok v izdelavi najnosilnejšega mostu iz špagetov in plastičnega lepila, ki ga organizirajo študentje FGPA UM. Tekmovalci morajo v treh dneh narediti most, ki prenese največjo obtežbo. Pred začetkom tekmovanja so ekipe seznanjene s konkretnimi podatki o mostu: njegovim razponom, višino nad cesto, višino pod cesto, prometnim profilom in maksimalno maso mostu, ipd.

Pomoč drugim

Humanitarne prireditve

Že tradicionalno, vsako leto študenti FGPA organizirajo večjo humanitarno prireditev ob koncu leta.  Kot je v navadi, vsako leto ob spremljevalnem programu načrtujejo vsaj en glasbeni in stand-up nastop, v preteklosti pa so študentje že tudi sami pripravili igro (Gradbentina), dražbo slik s fotografskega krožka in plesno točko za obiskovalce.

Izobraževanje

Računalniški tečaji

Skozi celotno študijsko leto študentje izvajajo začetne in nadaljevalne tečaje sledečih programov: Autocad (2D in 3D), Archicad, Photoshop, Cinema 4D, Excell ter Allplan. V prihodnje si želimo ta nabor tečajev razširiti in nadgraditi, saj nam je cilj, da študenti pridobijo širok spekter znanja programov, kar jim bo pomagalo pri iskanju zaposlitve.

Vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja

Kako poteka preizkus nadarjenosti na ŠP Arhitektura?

Preizkus nadarjenosti vključuje pisno oziroma risarsko nalogo in kratek intervju. Prvi del preizkusa predstavljata dve risarski nalogi, ki trajata 3 ure. Drugi del preizkusa predstavlja intervju. Poteka na isti dan po zaključenem prvem delu v prostorih Oddelka za arhitekturo, Krekova 2, Maribor. Od kandidatov se pričakuje splošna razgledanost in zanimanje za stroko.

Več informacij >>

Ali bom tekom študija deležen praktičnega usposabljanja?

Da. Študenti so deležni praktičnega usposabljanja, ki pa traja različno, in sicer:

  • za študente Gradbeništvo VS – 5 tednov,
  • za študente Prometno inženirstvo VS – 10 tednov,
  • za študente GING – gradbeništvo UN – 6 tednov, od katerih je en mesec namenjen delu v podjetju, dva tedna pa pisanju in zagovoru poročila,
  • za študente Gradbeništvo UN – en mesec,
  • za študente Prometno inženirstvo UN – 6 tednov.
  • za študente Arhitekture UN je praksa vključena v okviru predmeta Studio.
Ali bom po diplomi dovolj usposobljen za zaposlitev?

Fakulteta izvaja anketiranje diplomantov, v okviru katerega se zajemajo podatki o zaposljivosti diplomantov v časovnem razponu do 6 mesecev po diplomiranju. 65% diplomantov je zaposlitev dobilo takoj, 21% jih je iskalo zaposlitev do 3 mesecev, manj kot 0,5% je zaposlitev iskalo od 3 do 6 mesecev ali več. Ostali so nadaljevali študij na 2. stopnji ali ne iščejo zaposlitve (2%).

Bom v času študija deležen kvalitetnega znanja?

Na fakulteti ustvarjamo, razvijamo in širimo inženirska znanja ter jih v najboljši možni meri prenašamo na svoje študente, kakor tudi v stroko, s čimer bogatimo življenje in ustvarjalno delo diplomantov in gospodarstva. Svoje izobraževalne in raziskovalne programe razvijamo in izvajamo z najvišjim standardom inženirskih in človeških vrednot, s tesnim sodelovanjem s stroko in sorodnimi institucijami, z odgovornim in mentorskim odnosom do študentov ter s prijateljskimi odnosi med sodelavci.

Dodiplomski študijski programi

Razpis za vpis

Fakulteta izvaja štiri univerzitetne študijske programe (Gradbeništvo, Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo, Prometno inženirstvo, Arhitektura) ter dva visokošolska strokovna programa (Gradbeništvo, Prometno inženirstvo).

Razpis za smer Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Arhitekturo

Razpis za smer Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo

Redni študij: študijski programi 1. stopnje – vpisna mesta

Gradbeništvo UN

Prometno inženirstvo UN

Gospodarsko inženirstvo - gradbeništvo UN

Arhitektura UN

Gradbeništvo VS

Prometno inženirstvo VS

Izredni študij: študijski programi 1. stopnje – vpisna mesta

Gradbeništvo VS

Prometno inženirstvo VS

E-pošta

Imate vprašanje? Pošljite nam sporočilo!

4 + 1 =

Informacije

Kontakt

E-poštni naslov

fgpa@um.si
referat.fgpa@um.si

Lokacija

Smetanova 17
2000 Maribor

Telefonska številka:

+386 2 2294 306 (redni študij)
+386 2 2294 310 (izredni študij)

X