Meni

ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA

ISSN: 1854-0171
Indeksirano v: SCIE – Science Citation Index Expanded, JCR – Journal Citation Reports / Science Edition, ICONDA – The international Construction database, GeoRef

Namen revije ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA je objavljanje kakovostnih teoretičnih člankov z novih pomembnih področij geomehanike in geotehnike, ki bodo dolgoročno vplivali na temeljne in praktične vidike teh področij.
ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA objavlja članke s področij: mehanika zemljin in kamnin, inženirska geologija, okoljna geotehnika, geosintetika, geotehnične konstrukcije, numerične in analitične metode, računalniško modeliranje, optimizacija geotehničnih konstrukcij, terenske in laboratorijske preiskave.
Članki v reviji so recenzirani s strani priznanih mednarodnih strokovnjakov in zajeti v ustreznih bazah podatkov.
Revija redno izhaja dvakrat letno.

ODGOVORNI UREDNIKI

  • prof. dr. Ludvik  Trauner (2004 – 2014)
  • prof. dr. Bojana Dolinar (2014 – 2019)
  • dr. Borut Macuh (2019 – )

USTANOVITELJI

  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  • Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
  • Slovensko geotehniško društvo
  • Društvo za podzemne in geotehnične konstrukcije

IZDAJATELJ

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo,
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: 02 22 94 300
Faks: 02 25 24 179
E-pošta: ags@uni-mb.si

 

X