Meni

Študij 2. stopnja

PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU: ​120 kreditnih točk – 4 semestri s 30 kreditnimi točkami

Na drugi stopnji arhitekture poteka usposabljanje profila arhitekta generalista, ki je po opravljeni magistrski nalogi zmožen stopiti na pot samostojnega arhitekturnega in urbanističnega načrtovanja s specialnimi znanji. Študent v okviru univerzitetnega študijskega programa druge stopnje arhitekture opravi poglobljen študij, ki je usmerjen v usposabljanje za opravljanje zahtevnejših nalog arhitekta oziroma za specializacijo profila arhitekta po posameznih izbranih področjih (arhitektura, urbanistično načrtovanje, prostorsko planiranje, varovanje okolja, …). 

Program temelji na integralnem povezovanju znanj, ki v 2. letniku ponuja izbiro dveh študijskih modulov: Trajnostna stavba in Trajnostno mesto.

Diplomanti z zaključkom druge stopnje pridobijo naziv:

  • MAGISTRICA INŽENIRKA ARHITEKTURE (mag. inž. arh.)
  • MAGISTER INŽENIR ARHITEKTURE (mag. inž. arh.)​

​VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ARHITEKTURA 2. STOPNJA:

izr. prof. Uroš Lobnik

Seznam s predstavitvami predmetov

1. letnik
1. semester / zimski semester

S/M1

Studio M1

10 ECTS

VS

Večstanovanjske stavbe

5 ECTS

AKIT

Arh. konstrukcije in tehnologije

5 ECTS

MKNN

Metode in koncepti načrtovanja naselij

5​ ECTS

AATSA

Arh. analiza in teorija v sodobni arhitekturi

5​ ECTS

1. letnik
2. semester / letni semester

S/M2

Studio M2

10 ECTS

RAUF

Razvoj arhitekturne in urbanistične forme

5 ECTS

JS

Javne stavbe

5 ECTS

PSUR

Prostorske strategije in urbani razvoj

5 ECTS

BKA

Bioklimatski koncepti v arhitekturi

5 ECTS

2. letnik
1. semester / zimski semester

S/TS

Studio – trajnostna stavba

10​ ECTS

STA

Sodobni trendi v arhitekturi

5​ ECTS

SA

Smart arhitektura

5 ECTS

IP

Izbirni predmeti

5 ECTS

IP

Izbirni predmeti

5 ECTS

MODUL TRAJNOSTNA STAVBA

S/TM

Studio – trajnostno mesto

10​ ECTS

TRM

Transformacija in regeneracija mesta

5​ ECTS

MTPN

Metode in tehnike prostorskega načrtovanja

5 ECTS

IP

Izbirni predmeti

5 ECTS

IP

Izbirni predmeti

5 ECTS

MODUL TRAJNOSTNO MESTO

MP

Mednarodni projekt

5 ECTS

TKNS

Trajnostni koncepti načrtovanja stavb

5 ECTS

AVK

Arhitektura in vizualna kultura

5 ECTS

KVA

Kulturološki vidiki v arhitekturi

5 ECTS

RUP

Raziskave urbane prihodnosti

5 ECTS

IZBIRNI PREDMETI

NMK

Načrtovanje mestne krajine

5 ECTS

UU

Urbano upravljanje

5 ECTS

TNPM

Trajnostno načrtovanje prometa in mobilnosti

5 ECTS

MTK

Metode in tehnike konservatorstva

5 ECTS

VSO

Vzdrževanje in sanacija objektov

5 ECTS

I2021S

Interierji v 20. in 21. stoletju

5 ECTS

SKUO

Sonaravni koncepti urbanega okolja

5 ECTS

VP

Virtualni prostori

5 ECTS

EPA

Ekonomika projektov v arhitekturi

5 ECTS

2. letnik
2. semester / letni semester

MD

Magistrsko delo

30 ECTS

X