Vpis

asist. Maja Žigart mag. inž. arh.

​​​​​​​​Habilitacijski naziv: asistentka
Delovno mesto: asistentka UNI
Članica: FGPA - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Lokacija: Krekova 2, kabinet 306, 3. nadstropje
Telefon: 02 2294 712
Šifra raziskovalca: 37009

​ŽIVLJENJEPIS
 
Asist. Maja Žigart je leta 2013 zaključila študij 2. stopnje arhitekture na Fakulteti za gradbeništvo, Univerze v Mariboru. Že v času študija je aktivno sodelovala v študijskem procesu kot tutorka študentka in demonstratorka, ter sodelovala v mednarodni študentski delavnici Maribor-Jug in v razvojnem projektu »Arnovski gozd«. Od leta 2014 je zaposlena kot asistentka za področje arhitekture in prostorskega načrtovanja na Fakulteti za gradbeništvo, Univerze v Mariboru. Njeno ožje področje raziskovanja so arhitekturne konstrukcije, energijsko-učinkovite lesene stavbe, trajnostno načrtovanje stavb in arhitekturna vizualizacija.
Na fakulteti sodeluje v številnih študentskih delavnicah in projektih, ki vključujejo arhitekturne in trajnostne zasnove objektov. Pomagala je pri izvedbi dveh delavnic v sklopu projekta Internacionalizacija, »Večplastnost dimenzij trajnostne arhitekture« in »Kampus tehniških fakultet«. Sodelovala jv projektu »Hiša 2030«, ki je potekal v sodelovanju s podjetjem Jelovica Hiše d.o.o.  in v projektu avstrijskega podjetja Proholz. V letu 2015 se je udeležila mednarodne konference »Sustainable Energy & Environmental Protection« s prvo raziskavo, z letom 2016 pa se je vpisala tudi na doktorski študij na inštitutu za energijo in stavbe na TU Graz.

IZOBRAZBA
2013 – magistrica inženirka arhitekture
             Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Arhitektura BMAG
2011 – diplomirana inženirka arhitekture (UN)
             Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Arhitektura UN
            + 1 semester študija v tujini na Budapest University of Technology and Economics
2008 – gimnazijski maturant
            II. gimnazija Maribor

PEDAGOŠKO DELO

Univerzitetni študijski program Arhitektura 1.stopnja
Obvezni predmeti:     ​Studio I (izvajalec: arh. Dean Lah) 
                                     Arhitekturna vizualizacija (nosilec: doc.dr.Kaja Pogačar)
Izbirni predmeti:        Lesene energijsko učinkovite stavbe (nosilec: izr.prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar)

Univerzitetni študijski program Gradbeništvo 1.stopnja
Obvezni predmeti:     Stavbarstvo (nosilec: doc.dr.Kaja Pogačar)

Univerzitetni študijski program GING 1.stopnja
Obvezni predmeti:     Stavbarstvo (nosilec: doc.dr.Kaja Pogačar)

Visokostrokovni študijski program Gradbeništvo 1.stopnja
Obvezni predmeti:     Stavbarstvo I (nosilec: izr.prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar)

Univerzitetni študijski program Arhitektura 2.stopnja
Izbirni predmeti:       Trajnostni koncepti načrtovanja stavb (nosilec: izr.prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar)

Univerzitetni študijski program Gradbeništvo 2.stopnja
Obvezni predmeti:    Trajnostne gradnje (nosilec: izr.prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar)
Izbirni predmeti:       Trajnostni koncepti načrtovanja stavb (nosilec: izr.prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar)