Meni

Študij 1. stopnja

​​​PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU: 160 kreditnih točk – 6 SEMESTROV s 30 kreditnimi točkami

Na prvi stopnji arhitekture poteka usposabljanje profila arhitekta generalista, ki je po opravljeni magistrski nalogi zmožen stopiti na pot samostojnega arhitekturnega in urbanističnega načrtovanja s specialnimi znanji. Študent v okviru univerzitetnega študijskega programa druge stopnje arhitekture opravi poglobljen študij, ki je usmerjen v usposabljanje za opravljanje zahtevnejših nalog arhitekta oziroma za specializacijo profila arhitekta po posameznih izbranih področjih (arhitektura, urbanistično načrtovanje, prostorsko planiranje, varovanje okolja, …).

​Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov: Po uspešnem zagovoru diplomskega dela pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

  • DIPLOMIRANI INŽENIR ARHITEKTURE (UN) (dipl. inž. arh.)
  • DIPLOMIRANA INŽENIRKA ARHITEKTURE (UN) (dipl. inž. arh.)

​VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE ARHITEKTURE:

izr. prof. dr. Metka Sitar

Seznam s predstavitvami predmetov

1. letnik
1. semester / zimski semester

AP/I

Arhitekturno projektiranje I

 

5 ECTS

M

Matematika / izbrana poglavja

 

5 ECTS

G

Gradiva

5 ECTS

ZAU/I

Zgodovina arhitekture in umetnosti I

4​ ECTS

RVI

Risanje, vizuelno izražanje

4​ ECTS

UA

Uvod v arhitekturo

3​ ECTS

RI

Računalništvo in informatika

3​ ECTS

1. letnik
2. semester / letni semester

AP/2

Arhitekturno projektiranje II

6 ECTS

AE/I

Arhitekturni elementi I

5 ECTS

OUN

Osnove urbanističnega načrtovanja

5 ECTS

ZAU/II

Zgodovina arhitekture in umetnosti II

4​ ECTS

OSK

Osnove statike konstrukcij

4​ ECTS

DM

Digitalno modeliranje

3​ ECTS

OT

Osnove temeljenja​

3 ECTS

2. letnik
1. semester / zimski semester

S/I

Studio I

6 ECTS

AE/II

Arhiteikturni elementi II

5 ECTS

OPK

Osnove projektiranja konstrukcij

5 ECTS

UGF

Uvod v gradbeno fiziko

5 ECTS

ONOP

Osnove načrtovanja odprtega prostora

5 ECTS

OON

Osnove okoljevarstvenega načrtovanja

5 ECTS

AV

Arhitekturna vizualizacija

4 ECTS

2. letnik
2. semester / letni semester

S/II

Studio II

6 ECTS

K

Kompozicija

4 ECTS

OABK

Osnove armirano-betonskih konstrukcij

4 ECTS

JAK

Jeklene arhitektornske konstrukcije

4 ECTS

IVZ

Instalacije v zgrabah

4 ECTS

LK

Lesene konstrukcije​

3 ECTS

3. letnik
1. semester / zimski semester

S/III

Studio III

10​ ECTS

IP**

Izbirni predmeti

10​ ECTS

PVGP

Planiranje in vodenje gradbenih projektov

5 ECTS

PS

Prostorska sociologija

5 ECTS

PM

Prostor mesta

5 ECTS

MOVO

Metodologija ocenjevanja vplivov na okolje

5 ECTS

3. letnik
2. semester / letni semester

S/P

Studio Projekt

10 ECTS

IP***

Izbirni predmeti

10​ ECTS

EG

Ekonomika grajenja

5 ECTS

OVKD

Osnove varstva kulturne dediščine

5 ECTS

MP1

Mednarodni projekt 1

5 ECTS

OI

Oblikovanje interierja

5 ECTS

LEUS

Lesene energetsko učinkovite stavbe

5 ECTS

GA

Geotehnika v arhitekturi​

5 ECTS

G-GIS

Geodezija – GIS izbrana poglavja​

5 ECTS

Š

Šport ECTS

3 ECTS

X