Meni

CENTER ZA GEOTEHNIČNE ANALIZE

V okviru stroke so v zadnjem obdobju izvedena naslednja dela na trgu (našteta so le najzahtevnejša dela):

  1. izvajanje recenzij najzahtevnejših projektov v slovenskem prostoru,
  2. sodelovanje na avtocestnem programu R Slovenije (recenzije, geotehnični konzilij, nadzor, ekspertize,…)
  3. sodelovanje pri sanaciji dveh od treh največjih plazišč v R Sloveniji:
   1. plaz Stože – Log pod Mangrtom,
   2. plaz Macesnik nad Solčavo v Logarski dolini
  4. projektna dokumentacija
  5. geotehnično-geološka poročila

Vodja centra

doc. dr. BORUT MACUH,
univ. dipl. inž. grad.

Govorilne ure: torek, 08:00-10:00
Kabinet: J1-106
Telefon +386(0)2 2294 332
E-pošta: borut.macuh@um.si

Pogled na izkop treh vodnjakov za izboljšanje varnostnih razmer pri izkopu globokega vkopa med P284 in P294 na odseku HC Razdrto – Vipava (geotehnične analize izvedene v Inštitutu za geotehniko)

Pogled na izkop treh vodnjakov za izboljšanje varnostnih razmer pri izkopu globokega vkopa med P284 in P294 na odseku HC Razdrto – Vipava (geotehnične analize izvedene v Inštitutu za geotehniko)

X