Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A

Raziskovanje & projekti

EfficienCE

Konec meseca junija 2022 se je uspešno končal Interreg projekt EfficenCE – Energetska učinkovitost za javno infrastrukturo v potniškem prometu v Srednji Evropi. Cilj projekta EfficienCE je zmanjšanje izpustov CO2, ki jih povzroča promet. Mestna občina Maribor je s strokovno podporo Univerze v Mariboru – Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v okviru projekta EfficienCE vzpostavila dve hitri polnilnici za električne avtobuse.

Implementirani sta na liniji št.6 (VZPENJAČA) in sicer na začetni in kočni postaji. Polnilnice so moči 150kW (Vzpenjača) in 300kW (AP Mlinska). Avtobus se v petih minutah napolni z energijo (12,5 kW), ki zadostuje za nadaljnjo vožnjo do končne postaje in nazaj. Izbira moči hitre polnilnice je bila izbrana na podlagi meritev porabe energije na transformatorski postaji. Za meritve je skrbela Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Pripravila je tudi vse tehnične podatke za izvedbo projekta, pregledala primere dobrih praks v Evropi, svetovala pri izbiri koncepta hitrega polnjenja, izdelala strategijo večnamenske polnilne infrastrukture katero jedro predstavlja elektrifikacija mestnega javnega potniškega prometa ter pripravila metodologijo za izbiro prioritetnih avtobusnih linij primernih za elektrifikacijo.

 

IME PROJEKTA: Energetska učinkovitost za javno infrastrukturo v potniškem prometu v Srednji Evropi

PROJECT NAME: EfficienCE

OBDOBJE TRAJANJA: april 2019 – junij 2022

VODJA PROJEKTA: pred. Mitja Klemenčič, univ. dipl. inž. prom.

SODELAVCI:
Mitja Klemenčič, UM FGPA

Vlasta Rodošek, UM FGPA

Matej Moharić, UM FGPA

Marjan Lep, UM FGPA

Marijan Španer, UM FERI

FINANCER/PROGRAM: Projekt sofinancira Program Interreg CENTRAL EUROPE v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj

PARTNERJI:

Projekt EfficienCE združuje 12 partnerjev iz 7 držav Srednje Evrope:

Avstrija

Wiener Linien GmbH & Co KG

Češka republika

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Nemčija

Stadt Leipzig

Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH

Madžarska

BKK Budapesti Közlekedési Központ

Mobilissimus Kft.

Italija

Comune di Bergamo

Redmint Impresa Sociale s.c.r.l

Poljska

Przedsiebiorstwo Komunikacji Trolejbusow ej Sp. z o.o.

Politechnika Gdańska

Slovenija

Mestna občina Maribor

Univerza v Mariboru

SPLETNA STRAN: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/EfficienCE.html

MEDNARODNI: X                       NACIONALNI:

 

CONTENT DESCRIPTION:
In June 2022, the Interreg project EfficienCE – Energetic efficiency for public infrastructure in passenger transport in Central Europe – came to an end. The aim of the project was to reduce CO2 emissions due to public transport. The Municipality of Maribor, together with the technical assistance of the Faculty of Civil Engineering, Transport Engineering and Architecture of the University of Maribor, built two fast charging stations for electric busses. The two charging stations were installed at the first and last stop of line 6. The chargers have a power of 300 kW and 150 kW, respectively, so that in 5 minutes the bus reaches the amount of energy (12.5 kW) it needs to cover the distance between the two chargers. The choice of the chargers’ power was based on measurements of the energy consumed at the transformers, carried out by FGPA UM. The Faculty has also prepared all the technical data for the completion of the project, it has provided an overview of the best practices applied throughout Europe, made proposals for the selection of the concept of fast charging, elaborated the strategy for a multipurpose charging infrastructure, the core of which is the electrification of the whole urban public transport system, and prepared the methodology for the selection of priority lines suitable for electrification.

GRAFIČNE PRILOGE (risbe, fotografije, načrti, skice, makete…):
(priložiti je potrebno 1 do max. 3 priloge, v kvaliteti primerni za tisk – 300 dpi, velikosti cca. 10/15cm, v formatih PSD, TIFF, JPG. Dodatno je potrebno zapisati imena študentov, katerih dela bodo predstavljena).

 

 

Primer hitrega polnjenja s pantografom na avtobusnem postajališču Sp. Vzpenjača

Uradna otvoritev hitre polnilnice

Skip to content