UM FGPA meni

Študentska mobilnost

ŠTUDIJ V TUJINI ERASMUS+
  • V programskih državah – Evropska unija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija in Turčija RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI ERASMUS+ v programskih državah za študijsko leto 2018/2019 (razpis in prijava). ​ROK ZA PRIJAVO: prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev.
  • V partnerskih državah – Mednarodna kreditna mobilnost – Bosna in Hercegovina, Srbija, Rusija, Kitajska, Egipt, Belorusija RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA NA INSTITUCIJAH V PARTNERSKIH DRŽAVAH ERASMUS+ (KA107) – MEDNARODNA KREDITNA MOBILNOST v študijskem letu 2017/2018 (razpis in prijava)

DODATNI POGOJI FAKULTETE

V primeru prijave večjega števila študentov na isto institucijo, kot je razpisanih mest imajo prednost pri izboru tisti študenti, ki se v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpov​edali študija Erasmus v tujini. Dodatna merila so stopnja študija, število opravljenih izpitov in povprečna ocena opravljenih izpitov.

STROKOVNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V TUJINI

Razpis Univerze v Mariboru za Strokovno praktično usposabljanje v tujini 2017/18 (razpis in prijava). UM bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev.

3. razpis Konzorcija UL FGG in UM FGPA ter podjetji LUZ, d.o.o. in Lineal, d.o.o. Erasmus+ praktično usposabljanje KA 103
(razpis in prijava). ROK ZA PRIJAVO JE 30. APRIL 2018

PODPORA EVROPSKE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE – ESN

ESN združenje organizira informativne ure za vse študente, ki šele razmišljajo ali pa se že odpravljajo na Erasmus+ študij v tujino oz. na strokovno praktično usposabljanje v tujino. Člani društva študentom pomagajo pri pripravi dokumentacije za izmenjavo, pomagajo jim poiskati informacije o namestitvi, stroških bivanja, pomagajo tudi vzpostaviti kontakt z ESN društvi v tujini, itd. www.esn-mb.org

Erasmus pisarna

Tel.: +386 2 22 94 344
Fax.:+386 2 25 24 179

Erasmus koordinator za Gradbeništvo

Govorilne ure: Ponedeljek: 13:00 – 14:00
Sabina Mulej, soba A-413

Erasmus koordinator za Prometno inženirstvo

Govorilne ure: Torek: 9:00-11:00
mag. Beno Mesarec, soba J1-308a

Erasmus koordinator za Arhitekturo

Govorilne ure: Torek: 9:00 – 11:00
Četrtek: 12:00 – 14:00
dr. Kaja Pogačar,
soba K-209 Krekova 2

Administracija

Govorilne ure: Torek: 9:00 – 11:00
Četrtek: 12:00 – 14:00
mag. Damijana Zlatolas, soba A–207
X