Meni

Materialne razmere

PROSTORI IN OPREMA

FGPA UM je v š.l. 2015/16 zaključila s prenovo objekta Krekova 2. Izvršena je preselitev celotnega Oddelka arhitektura v objekt Krekova 2. Posledično UM FGPA izvaja ves pedagoški proces v lastnih predavalnicah. Izpostava fakultete v Celju ne deluje več.

Preglednica: Predavalnice Smetanova ulica 17, Maribor

 

Št. sedežev

Površina v m2

Predavalnica Boruta Pečenka

300

402,56

Predavalnica A-203

60

69,39

Predavalnica A-204/A

40

70,00

Predavalnica A-204/B

60

36,45

Predavalnica A-205

105

106,45

Računalniška učilnica J1-209

18

65,52

Projektna učilnica J1-210

12

52,20

Predavalnica A-202

30

41,23

Predavalnica A-101

80

84,91

Petrografska zbirka J1-111 (samo v nekaterih terminih)

20

Skupaj

753

928,71

Preglednica: Predavalnice Krekova 2, Maribor

Št. sedežev

Predavalnica A

34

80,80

Predavalnica B

24

60,20

Predavalnica C

48

100,40

Predavalnica D

32

65,20

Predavalnica E

22

55,80

Predavalnica F

24

60,20

Predavalnica G

75

113,00

Predavalnica H

24

65,20

Predavalnica J     

36

130,80

Računalniška učilnica

16

38,50

Skupaj

335

770,10

Preglednica: Laboratoriji, seminarske sobe, risalnice, delavnice

Število

Površina m2

Seminarska soba

1

52,20

Laboratoriji

2

828,65

Risalnice

2

222,30

Delavnice

3

72,70

Razstavišča

1

85,00

Programska oprema se permanentno nabavlja/podaljšuje v skladu s potrebami pedagoškega procesa in raziskovalnega dela.

 

PRIMERNOST PROSTOROV IN OPREME ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI

Položaj študentov invalidov in drugih, ki potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje urejata 211. in 216. člen Statuta Univerze v Mariboru. Pravice študentov s posebnim statusom podrobneje ureja Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru in Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru.

FGPA UM ima zagotovljeno osnovno premostitev grajenih ovir za gibalno ovirane študente: parkirna mesta za invalide pred vhodom, klančina pri vhodu za premostitev stopnic, dvigalo v objektu J1, ki omogoča prehode v višja nadstropja in dostop do računalniške učilnice, ne razpolaga pa z dodatno opremo za študente s posebnimi potrebami.

Tehniške fakultete Univerze v Mariboru so izvedle delno prenovo   glavnega vhoda v svoje objekta s Smetanove ulice, s čimer se je uredil dostop za gibalno ovirane Študente do referata in predavalnic v objektih B, J1 in J2. Do predavalnic objekta A bo dostop zagotovljen v primeru vpisa gibalno študentov.

V objektu Krekova 2 je dostop za gibalno ovirane študente urejen.

UM FGPA  v š.l. 2020/21 nima vpisanih gibalno oviranih študentov. 

Status s posebnimi potrebami so imeli zaradi bolezni. Gluhonemih, ki bi potrebovali tolmača, UM FGPA ni imela. Študentu, ki pridobi poseben status, omogočimo v skladu s pravilnikom določene pravice (odvisno od njegovih omejitev in mesta vpisa).

Ker trenutno na UM FGPA ne študirajo študenti, ki bi potrebovali posebne prilagoditve, se bo oprema zagotovila, ko se bo pokazala potreba. Pri zagotovitvi ustrezne opreme bo sodelovalo in pomagalo Društvo študentov invalidov Slovenije.

RAZPOLOŽLJIVOST INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Preglednica: Pregled razpoložljive multimedijske opreme visokošolskega zavoda

Vrsta opreme

Število

Računalniška oprema po uporabnikih

Za študente

2

Za nepedagoško osebje

Vsi

Za učitelje

Vsi

Opremljenost predavalnic

Namizni PC

37

Prenosni računalniki

0

DVD predvajalniki

1

Fiksni projektorji

26

Prenosni projektorji

20

Televizije

0

 

Preglednica: Pregled licenc in podatki o starosti programov

Naziv programske opreme

Število licenc

PAKET MSA (windows, office, MS project, Visio)

46

NOD32

APPIA PTV Vision (Visum, Vissim)

10

SIDRA INTERSECTIONS 3.0/5.0 upg

5

AUTOCAD 2017

50

PLATEIA 2017

50

PROGRAMSKI PAKET QUICK PALLET MAKER FOR WINDOWS

1

PLAXIS 2D

10

MATHEMATICA 7 demo

34

PROGRAM GRADBENE KALKULACIJE PAKET STANDARD GKA-S 001P-999Z

12

VICO office

15

ALFACAD

34

Calgr

34

Ocean 2010

34

ARCVIEW 3.2A

1

NEMETSCHEK ALLPLAN

20

GEOS

34

SCI NOTEBOOK

10

Tri računalniške učilnice so opremljene s po 21, 16 in 10. V ostalih predavalnicah predavatelji uporabljajo lastne prenosne računalnike. Pregled programske opreme je v preglednici 5.3-3.

Preglednica: pregled programske opreme

Programska oprema

Št. licenc

PAKET MSA (windows, office, MS project, Visio)

1

NOD32

150

PAKET MSDNAA

1

APPIA PTV Vision (Visum, Vissim)

10

SIDRA INTERSECTIONS 3.0/5.1 upg

5

AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE

20

ARCHICAD

33

AUTOCAD 2017

35

PLATEIA 2017

35

SAP2000

16

ADOBE ACROBAT PRO EDU

1

NERO BURNING ROM

1

PROGRAM SYMC BACKUP EXEC 2010 STREŽNIK WIN PER STREŽNIK BNDL

1

PROGRAM SYMC BACKUP EXEC 2010 AGENT FOR WINDOWS SYSTEMS

2

VMWARE ESX

1

PROGRAMSKI PAKET QUICK PALLET MAKER FOR WINDOWS

1

PLAXIS 2D

10

MATLAB WIN ACADEMIC

1

PROGRAMSKA OPREMA FEMLAB WIN ACADEMIC

1

MATHEMATICA 7 demo

33

PROGRAM GRADBENE KALKULACIJE PAKET STANDARD GKA-S 001P-999Z

15

VICO office

15

ALFACAD

45

COSMOSM 1.7

33

ARCVIEW 3.2A

1

ARCVIEW 9.0 CU

1

RAČUNALNIŠKI PROGRAM HCS+T7F

1

NEMETSCHEK ALLPLAN

33

GEOS

33

RAČUNALNIŠKI PROGRAM KEMŠOL 2.0

1

SCI NOTEBOOK

5

SCIWORKPLACE 5.5

5

MUPAD PRO 3.0

5

SCINOTEBOOK 5.5

1

MATHEMATICA 5.0 ACADEMIC

7

PROGRAM ZA URNIKE WISE TIMETABLE

1

UPGRADE QUAD-BUILD RELEASE 4.5

1

ANALYZER PRO

33

HEC-RAS

13

PLAXIS 2D VIP

1

PROGRAM DIVA

1

GAMS

1

DIANA

1

DIANA

1

GAMS

1

AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE SUITE 2008

1

DESIGNBUILDER V 1.0

1

GAMS solver

1

PROGRAM CONSTEEL

1

PROGRAMSKA OPREMA SAP 2000PLUS

1

PAKET TOWER 5/6 3D PROFESSIONAL+PAKET TOWER 5/6 3D PROFESSIONAL DODATNO

2

ARMCAD 2005

1

PROGRAM KREISEL VERSION 7. UNI LIZENZ

1

MATHEMATICA 4.1

1

MATLAB WIN

1

PROGRAMSKI PAKET CLICKTOMEET 4.1 komplet

1

MATHEMATICA 5.0 ACADEMIC

7

IBM SPSS

3

Za strokovne namene

 

PROGRAM DIVA

1

PLAXIS 3D TUNNEL

1

PROGRAMSKA OPREMA CUBUS LARIX 5G, 5S, 5M upgrade

1

PROGR. ORODJE VISEVA COMMERCILA TRAFFIC DEMAND (WIVER), SIZE C

1

PROGRAM DYNAMITE VSP SNo: 738-86505105

1

CoP LICENCA EC3

1

NI DEVELOPER SUITE

1

PROGRAMSKA OPREMA MATLAB

1

PROGRAMSKI PAKET SMS

1

X