Meni

Ciljno raziskovalni program

Projekti, ki so ali so potekalni na UM FGPA.

Tekoči projekti Ciljnega raziskovalnega programa

Šifra

Naziv projekta

Trajanje

Vodja

V5-1905

Analiza arhitekturnih rešitev slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov

1.11.2019 – 31.10.2021

Gabrovec Branko

FGPA: Korpnik Nande

V2-1740

Razvoj inovativnega železniškega pragu

1.4.2018 – 31.3.2021

Uranjek Mojmir

 

Zaključeni projekti Ciljnega raziskovalnega programa

Šifra

Naziv projekta

Trajanje

Vodja

V5-1727

Integracija celostnih prometnih strategij in občinskih prostorskih načrtov s celovito obravnavo dostopnosti v prostorskem načrtovanju

1.4.2018 – 31.10.2019

Goličnik Marušić Barbara

FGPA: Lep Marjan

V4-1065

Presoja učinkovitosti umetnega vpliva na vreme z letali

1.10.2010 – 30.9.2012

Lep Marjan

V5-1092

Analiza stanja, razvojnih teženj ter usmeritve za strateški prostorski razvoj Slovenije

1.10.2010 – 30.9.2011

Pogačnik Andrej

FGPA: Sitar Metka

V2-0551

Razvoj modelov za upravljanje prometnih tokov

1.9.2008 – 31.8.2011

Lep Marjan

V2-0552

Razvoj slovenskih potencialov na področju raziskav v prometu – TransSLO PLUS

1.9.2008 – 31.8.2011

Božičnik Stane

V2-0507

Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij

1.9.2008 – 31.8.2010

Pogačnik Andrej

FGPA: Sitar Metka

V2-0373

Dnevna prometna migracija na delovno mesto in šolo

1.10.2006 – 30.9.2008

Gabrovec Matej

FGPA: Lep Marjan

V2-0374

Možnosti implementacije ukrepov prometne politike glede na gospodarsko strukturo Slovenije in značilnosti blagovnih tokov

1.10.2006 – 30.9.2008

Sever Drago

V5-0301

Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij

1.10.2006 – 31.8.2008

Prosen Anton

FGPA: Sitar Metka

V5-0300

Trajnostno urejanje prometa na lokalni ravni

1.10.2006 – 31.3.2008

Plevnik Aljaž

FGPA: Lep Marjan

V2-0956

Razvojne možnosti železniških prog za visoke hitrosti v RS

1.9.2004 – 28.2.2006

Plevnik Aljaž

FGPA: Sever Drago

V5-0841

Pomen in vloga razvoja mest in drugih naselij za prostorski razvoj Slovenije

1.10.2003 – 30.9.2005

Sitar Metka

V2-0802

Analiza eksternih stroškov prometa

1.10.2003 – 30.9.2004

Lep Marjan

V2-0692

Razvojne možnosti JPP in poselitve v RS

1.10.2002 – 30.1.2004

Sever Drago

V5-0242

Pravna ureditev in upravna praksa na področju urejanja prostora

1.10.1999 – 30.11.2000

Premzl Vilibald

 

 

 

X