Meni

Članstva v uredniških odborih znanstvenih revij

Član uredniškega odbora: Uroš Klanšek
Naslov revije: Czech Journal of Civil Engineering
Založnik: Opava: David Čech
ISSN: 2336-7148

 

Član uredniškega odbora: Uroš Klanšek
Naslov revije: E-GFOS
Založnik: Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet
ISSN: 1847-8948

 

Član uredniškega odbora: Uroš Klanšek
Naslov revije: Transport
Založnik: Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Abingdon: Taylor & Francis
ISSN: 1648-4142

 

Član uredniškega odbora: Miroslav Premrov
Naslov revije: Heliyon
Založnik: Elsevier
ISSN: 2405-8440

 

Član uredniškega odbora: Miroslav Premrov
Naslov revije: Current Advances in Civil Engineering
Založnik: American V-King Scientific Publishing
ISSN: 2332-998X

 

Član uredniškega odbora: Miroslav Premrov
Naslov revije: Enliven, International Journal of Advances in Civil Engineering
Založnik: Enliven Archive
ISSN: 2643-9999

 

Član uredniškega odbora: Miroslav Premrov
Naslov revije: Facta Universitatis. Series, Architecture and Civil Engineering.
Založnik: Faculty of Civil Engineering Niš
ISSN: 0354-4605

 

Član uredniškega odbora: Miroslav Premrov
Naslov revije: Open journal of civil engineering
Založnik: Scientific Research
ISSN: 2164-3164

 

Član uredniškega odbora: Stojan Kravanja
Naslov revije: International journal of computational methods and experimental measurements,
Založnik: WIT Press
ISSN: 2046-0546

 

Član uredniškega odbora: Stojan Kravanja
Naslov revije: Engineering review
Založnik: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
ISSN: 1330-9587

 

 

X