Meni

Doktorske disertacije

V nadaljevanju so predstavljene končane doktorske naloge.

KONCEPT ENOTNE VOZOVNICE ZA JAVNI POTNIŠKI PROMET NA OSNOVI MEDNARODNIH PLAČILNIH KARTIC

Avtor:   ZALAR DUŠAN 
Naslov:   KONCEPT ENOTNE VOZOVNICE ZA JAVNI POTNIŠKI PROMET NA OSNOVI MEDNARODNIH PLAČILNIH KARTIC
Mentor:   prof. dr. REBOLJ DANIJEL
Somentor:    dr. LEP MARJAN
Leto:   2016
Povezava do DKUM:    https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48124&lang=slv

VPLIV ZASTEKLITVE NA HORIZONTALNO NOSILNOST IN TOGOST LESENIH OKVIRNIH STENSKIH ELEMENTOV

Avtor:   BER BOŠTJAN 
Naslov:  VPLIV ZASTEKLITVE NA HORIZONTALNO NOSILNOST IN TOGOST LESENIH OKVIRNIH STENSKIH ELEMENTOV
Mentor:   dr. PREMROV MIROSLAV
Somentor:    dr. KUHTA MILAN
Leto:   2015
Povezava do DKUM:
   https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47254&lang=slv

STROŠKOVNA OPTIMIZACIJA PLANOV GRADBENIH PROJEKTOV Z OMEJENIMI VIRI IN ALTERNATIVNIMI PROIZVODNIMI PROCESI Z MEŠANIM CELOŠTEVILSKIM NELINEARNIM PROGRAMIRANJEM

Avtor:   CAJZEK ROK
Naslov:   STROŠKOVNA OPTIMIZACIJA PLANOV GRADBENIH PROJEKTOV Z OMEJENIMI VIRI IN ALTERNATIVNIMI PROIZVODNIMI PROCESI Z MEŠANIM CELOŠTEVILSKIM NELINEARNIM PROGRAMIRANJEM
Mentor:   dr. KLANŠEK UROŠ
Somentor:    /
Leto:   2019
Povezava do DKUM:
  https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73057&lang=slv

VPLIV DEJAVNIKOV NEPREMIČNINSKEGA TRGA NA TRŽNO VREDNOST NEPREMIČNIN

Avtor:   GOLOB KSENJA
Naslov:  VPLIV DEJAVNIKOV NEPREMIČNINSKEGA TRGA NA TRŽNO VREDNOST NEPREMIČNIN
Mentor:   dr. PŠUNDER IGOR
Somentor:    dr.BASTIČ MAJDA
Leto:   2016
Povezava do DKUM:    https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57734&lang=slv

AVTOMATSKO SPREMLJANJE PROCESA GRADNJE S KONTINUIRANIM VEČLOKACIJSKIM 3D ZAJEMANJEM DEJANSKEGA STANJA ZNOTRAJ IN ZUNAJ GRADBENEGA OBJEKTA

Avtor:   PUČKO ZORAN
Naslov:  AVTOMATSKO SPREMLJANJE PROCESA GRADNJE S KONTINUIRANIM VEČLOKACIJSKIM 3D ZAJEMANJEM DEJANSKEGA STANJA ZNOTRAJ IN ZUNAJ GRADBENEGA OBJEKTA
Mentor:   dr. REBOLJ DANIJEL
Somentor:    dr. ŠUMAN NATAŠA
Leto:   2018
Povezava do DKUM:  https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70550&lang=slv

RAZVOJ LESENO - STEKLENEGA MODULA NADGRADNJE ZA NAMEN ENERGIJSKE PRENOVE OBSTOJEČIH STANOVANJSKIH STAVB

Avtor:   ŠPEGELJ TINA
Naslov: RAZVOJ LESENO – STEKLENEGA MODULA NADGRADNJE ZA NAMEN ENERGIJSKE PRENOVE OBSTOJEČIH STANOVANJSKIH STAVB
Mentor:   dr. ŽEGARAC LESKOVAR VESNA
Somentor:    dr. PREMROV MIROSLAV
Leto:   2016
Povezava do DKUM:  https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57695&lang=slv

UČINKOVITEJŠE NAČRTOVANJE PROJEKTOV OBNOVE ZGODOVINSKIH OBJEKTOV Z INTEGRACIJO TEHNOLOGIJ ZA UPRAVLJANJE ZNANJA

Avtor:  DVORNIK PERHAVEC DANIELA
Naslov:  UČINKOVITEJŠE NAČRTOVANJE PROJEKTOV OBNOVE ZGODOVINSKIH OBJEKTOV Z INTEGRACIJO TEHNOLOGIJ ZA UPRAVLJANJE ZNANJA
Mentor:   dr. REBOLJ DANIJEL
Somentor:    dr. TIBAUT ANDREJ
Somentor:    dr. PERC MATJAŽ
Leto:   2016
Povezava do DKUM:    https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57105&lang=slv

INOVATIVNE METODE PRI GRADNJI MOSTOV PO TEHNOLOGIJI POSTOPNEGA NARIVANJA

Avtor:   MARKELJ VIKTOR
Naslov:  INOVATIVNE METODE PRI GRADNJI MOSTOV PO TEHNOLOGIJI POSTOPNEGA NARIVANJA
Mentor:   dr. BEDENIK BRANKO
Somentor:    dr. ŠAVOR ZLATKO
Leto:   2016
Povezava do DKUM:  https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57215&lang=slv

OJAČITEV NEVEZANIH NOSILNIH SLOJEV VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ S PROSTORSKO MREŽNO STRUKTURO TRAKOV

Avtor:   MEDVED SAMO PETER
Naslov:  OJAČITEV NEVEZANIH NOSILNIH SLOJEV VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ S PROSTORSKO MREŽNO STRUKTURO TRAKOV
Mentor:   dr.  ŽLENDER BOJAN
Somentor:    dr. LENART STANISLAV
Leto:   2016
Povezava do DKUM:  https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57177&lang=slv

EKONOMIKA TEHNIČNIH REŠITEV ENERGIJSKO UČINKOVITE GRADNJE NOVIH OBJEKTOV

Avtor:   SORŠAK MARKO
Naslov:  EKONOMIKA TEHNIČNIH REŠITEV ENERGIJSKO UČINKOVITE GRADNJE NOVIH OBJEKTOV
Mentor:   dr. PŠUNDER IGOR
Somentor:    dr. ŽEGARAC LESKOVAR VESNA
Somentor:    dr. GORIČANEC DARKO
Leto:   2016
Povezava do DKUM:  https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57594&lang=slv

MODELIRANJE VEČETAŽNIH MONTAŽNIH OKVIRNIH LESENIH KONSTRUKCIJ

Avtor:   VOGRINEC KATJA
Naslov:  MODELIRANJE VEČETAŽNIH MONTAŽNIH OKVIRNIH LESENIH KONSTRUKCIJ
Mentor:   dr.  PREMROV MIROSLAV
Leto:   2017
Povezava do DKUM:  https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64958&lang=slv

MODELIRANJE SEVALNEGA TOPLOTNEGA TOKA V SISTEMU NAVIER- STOKESOVIH ENAČB Z METODO ROBNIH ELEMENTOV

Avtor:   CRNJAC PETER
Naslov: MODELIRANJE SEVALNEGA TOPLOTNEGA TOKA V SISTEMU NAVIER- STOKESOVIH ENAČB Z METODO ROBNIH ELEMENTOV
Mentor:   dr. ŠKERGET LEOPOLD
Leto:   2016
Povezava do DKUM:    https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57236&lang=slv

PREVERITEV IN POSODOBITEV IZGOREVANJA GORIVA Z UPORABO ISOlib KNJIŽNICE V CORD-2 PROGRAMU

Avtor:   ĆALIČ DUŠAN
Naslov:  PREVERITEV IN POSODOBITEV IZGOREVANJA GORIVA Z UPORABO ISOlib KNJIŽNICE V CORD-2 PROGRAMU
Mentor:   dr. TRKOV ANDREJ
Leto:   2016
Povezava do DKUM:    https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58515&lang=slv

KRATKOROČNO NAPOVEDOVANJE ZGOSTITEV PROMETNEGA TOKA S POMOČJO ANALIZE ČASOVNIH VRST NELINEARNIH DINAMIČNIH SISTEMOV

Avtor:  LJUBIČ MRGOLE ANAMARIJA
Naslov:  KRATKOROČNO NAPOVEDOVANJE ZGOSTITEV PROMETNEGA TOKA S POMOČJO ANALIZE ČASOVNIH VRST NELINEARNIH DINAMIČNIH SISTEMOV
Mentor:   dr. SEVER DRAGO
Somentor:    dr. STRAŠEK ROK
Leto:   2015
Povezava do DKUM:     https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47913&lang=slv

OPTIMIZACIJA DOSTAVNIH MEST IN POTI V URBANIH OBMOČJIH NA OSNOVI MANHATTANSKE METRIKE IN MEHKE LOGIKE

Avtor:   LETNIK TOMISLAV
Naslov:  OPTIMIZACIJA DOSTAVNIH MEST IN POTI V URBANIH OBMOČJIH NA OSNOVI MANHATTANSKE METRIKE IN MEHKE LOGIKE
Mentor:   dr. BOŽIČNIK STANISLAV
Somentor:    dr. MENCINGER MATEJ
Somentor:    dr. PERUŠ IZTOK
Leto:   2019
Povezava do DKUM:     https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72917&lang=slv

OPTIMIZACIJA INFORMACIJSKIH TOKOV V GRADBENIH PROJEKTIH KOT OSNOVA ZA UČINKOVITO STRATEGIJO UVAJANJA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ

Avtor:   ČUŠ BABIČ NENAD
Naslov:  OPTIMIZACIJA INFORMACIJSKIH TOKOV V GRADBENIH PROJEKTIH KOT OSNOVA ZA UČINKOVITO STRATEGIJO UVAJANJA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ
Mentor:   dr. REBOLJ DANIJEL
Somentor:    /
Leto:   2011
Povezava do DKUM:     https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=19494&lang=slv

UPORABA NEVRONSKIM MREŽ V POSTOPKU KALIBRACIJE MIKROSIMULACIJSKIH MODELOV PRI ANALIZI IN NAČRTOVANJU KROŽNIH KRIŽIŠČ V URBANIH SREDIŠČIH

Avtor:  IŠTOKA OTKOVIĆ IRENA
Naslov: UPORABA NEVRONSKIM MREŽ V POSTOPKU KALIBRACIJE MIKROSIMULACIJSKIH MODELOV PRI ANALIZI IN NAČRTOVANJU KROŽNIH KRIŽIŠČ V URBANIH SREDIŠČIH
Mentor:   dr. TOLLAZZI TOMAŽ
Somentor:    dr. ŠRAML MATJAŽ
Leto:   2011
Povezava do DKUM:     https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=18811&lang=slv

NOVI MEHANIZEM VPETJA VLAKEN V KOMPOZITNIH MATERIALIH

Avtor:  IVANIČ ANDREJ
Naslov:   NOVI MEHANIZEM VPETJA VLAKEN V KOMPOZITNIH MATERIALIH
Mentor:   dr. ANŽEL IVAN
Somentor:    /
Leto:   2012
Povezava do DKUM:     https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=22544&lang=slv

MODELI MEHKE LOGIKE IN NEVRONSKE MREŽE ZA ANALIZO GEOTEHNIČNIH KONSTRUKCIJ

Avtor:  JELUŠIČ PRIMOŽ
Naslov:  MODELI MEHKE LOGIKE IN NEVRONSKE MREŽE ZA ANALIZO GEOTEHNIČNIH KONSTRUKCIJ
Mentor:   dr. ŽLENDER BOJAN
Somentor:    dr. KRAVANJA STOJAN
Leto:   2013
Povezava do DKUM:     https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=40612&lang=slv

EKSPERIMENTALNA IN NUMERIČNA ANALIZA LESENIH OKVIRNIH STENSKIH ELEMENTOV Z ODPRTINAMI

Avtor:  KOZEM ŠILIH ERIKA
Naslov:  EKSPERIMENTALNA IN NUMERIČNA ANALIZA LESENIH OKVIRNIH STENSKIH ELEMENTOV Z ODPRTINAMI
Mentor:   dr. PREMROV MIROSLAV
Somentor:    /
Leto:   2012
Povezava do DKUM:     https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=23037&lang=slv

NUMERIČNO MODELIRANJE VPLIVA VEZNIH SREDSTEV NA HORIZONTALNO NOSILNOST LESENIH OKVIRNIH STENSKIH ELEMENTOV

Avtor:  KUHTA MILAN
Naslov:  NUMERIČNO MODELIRANJE VPLIVA VEZNIH SREDSTEV NA HORIZONTALNO NOSILNOST LESENIH OKVIRNIH STENSKIH ELEMENTOV
Mentor:   dr. PREMROV MIROSLAV
Somentor:    dr. BEDENIK BRANKO
Leto:   2010
Povezava do DKUM:     https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=16137&lang=slv

UTRJANJE BETONA Z ZAKASNELO TVORBO ETRINGITA

Avtor:  LUBEJ SAMO
Naslov:  UTRJANJE BETONA Z ZAKASNELO TVORBO ETRINGITA
Mentor:   dr. ANŽEL IVAN
Somentor:    dr. KOSEC LADISLAV
Leto:   2012
Povezava do DKUM:     https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=22543&lang=slv

KOMPLEKSNOST POROZNE STRUKTURE GRADBENIH MATERIALOV

Avtor:  SAMEC MARKO
Naslov: KOMPLEKSNOST POROZNE STRUKTURE GRADBENIH MATERIALOV
Mentor:   dr. KOROŠAK DEAN
Somentor:    dr. MOONEY SACHA JON
Leto:   2012
Povezava do DKUM:     https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=18433&lang=slv

MODEL MONTE CARLO ZA DONOS NEVTRONOV PRI INTERAKCIJI NIZKO ENERGIJSKIH DEVTRONOV S TARČAMI V TRDNEM STANJU

Avtor: MILOCCO ALBERTO
Naslov: MODEL MONTE CARLO ZA DONOS NEVTRONOV PRI INTERAKCIJI NIZKO ENERGIJSKIH DEVTRONOV S TARČAMI V TRDNEM STANJU
Mentor:   dr. TRKOV ANDREJ
Somentor:    dr. KOROŠAK DEAN
Leto:   2012
Povezava do DKUM:     https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=22278&lang=slv

MODEL OPTIMALNEGA TRANSPORTA KONTEJNERJEV (TEU) MED VZHODNIMI DRŽAVAMI ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE IN DRŽAVAMI ZAHODNE EVROPE

Avtor: MAUČEC HUGO
Naslov:  MODEL OPTIMALNEGA TRANSPORTA KONTEJNERJEV (TEU) MED VZHODNIMI DRŽAVAMI ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE IN DRŽAVAMI ZAHODNE EVROPE
Mentor:   dr. ZELENIKA RATKO
Somentor:    dr. SEVER DRAGO
Leto:   2014
Povezava do DKUM:     https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46619&lang=slv

X