Meni

Raziskovalne nagrade in priznanja

Nagrajenec: Stane Božičnik
Naziv nagrade: Nagrada Univerze v Mariboru za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja
Podeljevalec: Univerza v Mariboru
Leto podelitve: 2020

 

Nagrajenec: Uroš Klanšek
Naziv nagrade: Nagrada za znanstveno odličnost
Nagrajeni dosežek: znanstveni članek Construction process optimisation – review of methods, tools and applications. Građevinar. 2018, vol. 70, br. 7, str. 593-606, ilustr. ISSN 0350-2465. http://casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-70-2018-7-4-1719-EN.pdf, DOI: 10.14256/JCE.1719.2016. [COBISS.SI-ID 21744918]
Podeljevalec: Hrvaška zveza gradbenih inženirjev in revija Građevinar ISSN 0350-2465 (SCI-Expanded, Scopus)
Leto podelitve nagrade: 2020

 

Nagrajenca: Vesna Žegarac Leskovar, Miroslav Premrov
Naziv nagrade: Odlični v znanosti 2019, Najvidnejši raziskovalni dosežki v navdih mlajši generaciji, Tehnika: Gradbeništvo
Nagrajeni dosežek: znanstvena monografija “Integrative approach to comprehensive building renovations”, (Green energy and technology (Print)), (Green energy and technology (Internet)). Cham: Springer Nature, cop. 2019. VIII, 159 str. ISBN 978-3-030-11476-3. ISBN 978-3-030-11475-6. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-11476-3, doi: 10.1007/978-3-030-11476-3. [COBISS.SI-ID 22219030]
Podeljevalec: Javna agencija Republike Slovenije za znanost (ARRS)
Leto podelitve nagrade: 2019

 

Nagrajenca: Vesna Žegarac Leskovar, Miroslav Premrov
Naziv nagrade: Odlični v znanosti 2013, Tehnika: Gradbeništvo
Nagrajeni dosežek: znanstvena monografija “Energy-efficient timber-glass houses”, (Green energy and technology). London [etc.]: Springer, cop. 2013. VI, 178 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-4471-5510-2. ISBN 978-1-4471-5511-9, doi: 10.1007/978-1-4471-5511-9. [COBISS.SI-ID 17175062]
Podeljevalec: Javna agencija Republike Slovenije za znanost (ARRS)
Leto podelitve nagrade: 2014

 

Nagrajenec: Andrej Tibaut
Naziv nagrade: IELA – International E-Learning Awards
Podeljevalec: The International E-Learning Association (IELA)
Leto podelitve nagrade: 2012

 

Nagrajenec: Stojan Kravanja
Naziv nagrade: Recognition of Leadership in Computational Engineering, Fellow of Wessex Institute of Great Britain, Wessex institute of Technology
Podeljevalec: Wessex Institute of Great Britain, Wessex institute of Technology United Kingdom
Leto podelitve nagrade: 2003

 

Nagrajenec: Borut Zalar
Naziv nagrade: Zoisovo priznanje
Podeljevalec: Republika Slovenija
Leto podelitve nagrade: 2001

X