Meni

Raziskovalni projekti

Raziskovalni projekti na UM FGPA.

Tekoči temeljni, aplikativni in podoktorski projekti ARRS

Šifra

Naziv projekta

Trajanje

Vodja

J6-1810

Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije

1.7.2019 – 30.6.2022

Košak Tina

FGPA: Sapač Igor

 

Zaključeni temeljni, aplikativni in podoktorski projekti ARRS

Šifra

Naziv projekta

Trajanje

Vodja

J2-5496

Generiranje sintetične populacije kot osnova za ‘activity-based’/’agent-based’ mikrosimulacijske prometne modele

1.8.2013 – 31.7.2016

Lep Marjan

L1-4311

Sedimenti v vodnih okoljih: geokemična in mineraloška karakterizacija, remediacija ter njihova uporabnost kot sekundarna surovina

1.7.2011 – 30.6.2014

Mladenovič Ana

FGPA: Žlender Bojan

L5-4319

VARNOST PASIVNIH HIŠ PRI POTRESU

1.7.2011 – 30.6.2013

Kilar Vojko

FGPA: Kozem Šilih Erika

Z2-2035

Razvoj Robno Območne Integralske Metode za modeliranje turbulentnega toka v porozni snovi

1.5.2009 – 30.4.2011

Kramer Stajnko Janja

L2-9472

Analiza sedimentacije v akumulacijskem jezeru Boštanj

1.1.2007 – 31.12.2009

Dolinar Bojana

L2-9466

Geotehnične smernice za načrtovanje črpalne hidroelektrarne Kozjak

1.1.2007 – 31.12.2009

Trauner Ludvik

Z2-9477

Izdelava kakovostnih betovonov in malt iz recikliranega agregata

1.1.2007 – 31.12.2008

Hanžič Lucija

L2-7190

Teoretična in eksperimentalna analiza nove tehnologije ‘exstradosed’ gradnje mostov

1.9.2005 – 31.8.2008

Dobrila Peter

L2-6685

Ciklični triosni preizkusi zemljin

1.7.2004 – 30.6.2007

Žlender Bojan

J2-6251

Fizikalne in kemijske analize na novo odkrite intraosalne tekočine ter analize modela elastičnosti glave femurja

1.7.2004 – 30.6.2007

Doleček Valter

FGPA: Petrešin Eugen

J2-6020

Identifikacija konstrukcij, tal in defektov

1.7.2004 – 30.6.2007

Skrinar Matjaž

L2-6469

Optimiranje podpornih konstrukcij

1.7.2004 – 30.6.2007

Trauner Ludvik

L2-6672

Raziskave kontaminacije z radionuklidi vlažnih zemljin ob odlagališču jedrskih odpadkov

1.7.2004 – 30.6.2007

Korošak Dean

L2-5202

Izboljšanje tehnike upravljanja železniškega prometnega podsistema ob upoštevanju kriterija nezmanjšane prometne varnosti

1.1.2003 – 31.12.2004

Lipičnik Martin

Z2-3289

Razvoj robno-območne integralske metode za raziskave prenosnih pojavov v porozni snovi

1.7.2001 – 30.6.2004

Jecl Renata

L2-2426

Analitične in numerične metode reševanja elastodinamičnih problemov polprostora

1.1.2000 – 30.6.2002

Premrov Miroslav

J2-7491

Analitične in eksperimentalne metode za določanje dinamičnih značilnosti temeljnih tal

1.1.1996 – 30.6.2001

Umek Andrej

L2-1597

Aplikacija novih postopkov geološko geotehničnih preiskav v gradbeništvu

1.1.1999 – 30.6.2001

Žlender Bojan

L2-0470

Metodologija raziskovanja prometnih nezgod

1.7.1998 – 30.6.2001

Lipičnik Martin

L2-1302

Nosilnost temeljev na pobočjih

1.1.1999 – 30.6.2001

Škrabl Stanislav

J1-7469

Raziskave prikrojenih molekularnih reorientacij in študij potencialne bariere stika kovina/polprevodnik

1.1.1996 – 30.6.2001

Cvikl Bruno

L2-1017

Razvoj preskuševalnih metod za določevanje lomnomehanskih karakteristik cementnih kompozitov

1.1.1999 – 30.6.2001

Šajna Aljoša

FGPA: Bedenik Branko

L2-0665

Sinteza inženirskih konstrukcij z optimizacijskimi metodami MINLP

1.7.1998 – 30.6.2001

Kravanja Stojan

L5-0527

Vpliv gostote stavbnih zemljišč na stroške njihovega opremljanja

1.7.1998 – 30.6.2001

Premzl Vilibald

J2-1586

Zasnova integriranega produktnega modela gradbenega objekta

1.1.1999 – 30.6.2001

Rebolj Danijel

 

L – aplikativni

J – temeljni

Z – podoktorski

 

X