Meni

RAZISKOVALNA OPREMA VEČJE VREDNOSTI

 

Na seznamu je zajeta vsa raziskovalna oprema nabavne vrednosti (z DDV) 5.000,00 € ali več.

Tabela obstoječe znanstveno raziskovalne opreme večje vrednosti

Katedra za operativno gradbeništvo (KOG) 

SKENER 3D, LEICA RTC 360 LT, laser

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Laserski skener Leica RTC360 LT omogoča zajem prostorskih podatkov s tehnologijo laserskega skeniranja s hitrostjo 106 točk/s in visokoločljivim HDR zajemom panoramskih fotografij. Okolico digitalizira v fotorealističen oblak točk v območju 360° (horizontalno) × 300° (vertikalno) ter skenograme iz različnih stojišč skeniranja tudi združuje. Merilni doseg: 0.5 m – 130 m; Natančnost merjenja dolžine: 1 mm + 10 ppm.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The Leica RTC360 LT laser scanner captures spatial data with laser scanning technology at 106 points/s. It digitizes the surrounding area into a photorealistic point cloud in the 360° (horizontal) × 300° (vertical) range and also combines scans from different scanning positions. Measuring range: 0.5 m – 130 m; Length measurement accuracy: 1 mm + 10 ppm

KIO RTLS zaganjalnik (starter) z opremo

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Oprema je namenjena pozicioniranju (zapisovanju prepotovane poti opazovanega objekta) znotraj območja 50m x 50m brez GPS signala z natančnostjo 1cm do 3cm.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The equipment is intended for positioning (recording the traveled path of the observed object) within a range of 50m x 50m without GPS signal with an accuracy of 1cm to 3cm.

HBM-CX22B-W podatkovni zapisovalnik QuantumX in HBM-MX840B ojačevalnik

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

HBM-CX22B-W podatkovni zapisovalnik QuantumX
Laserski skener Leica RTC360 LT omogoča zajem prostorskih podatkov s tehnologijo laserskega skeniranja s hitrostjo 106 točk/s in visokoločljivim HDR zajemom panoramskih fotografij. Okolico digitalizira v fotorealističen oblak točk v območju 360° (horizontalno) × 300° (vertikalno) ter skenograme iz različnih stojišč skeniranja tudi združuje. Merilni doseg: 0.5 m – 130 m; Natančnost merjenja dolžine: 1 mm + 10 ppm.

HBM-MX840B ojačevalnik
Oprema predstavlja univerzalni merilni ojačevalnik, ki omogoča izvajanje meritev z vsemi vrstami standardnih senzorjev. Ima 8 med seboj neodvisnih analognih vhodov, od katerih je prvega mogoče konfigurirati tudi kot digitalnega in v tej obliki omogoča priklop CAN-BUS linije z največ 128 senzorji. V analognem načinu vsak od neodvisnih kanalov zmore meriti s frekvenco vzorčenja do 19,2 kHz.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

HBM-CX22B-W Data collector  QuantumX
The equipment is intended for the control of HBM manufacturer’s measuring amplifiers and for automatic recording of measurement results, as well as for performing mathematical operations from measured data on an ongoing basis.

HBM-MX840B Measuring amplifier
The equipment is a universal measuring amplifier that allows measurements using all types of standard sensors. It has 8 independent analogue input channels, the first of which can also be configured as a digital one, and in this form allows the connection of a CAN-BUS line with a maximum of 128 sensors. In analogue mode, each independent channel can measure with a sampling

MERILNI OJAČEVALNIK QUANTUMX, MX1615 16-KANALNI

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Merilni ojačevalnik namenjen za meritve specifičnih deformacij z merilnimi lističi (1/4, 1/2 in polni Wheatstonov most) in meritve s senzorji narejenimi na osnovi uporovnih merilnih lističev. Ima 16 neodvisnih kanalov s frekvenco vzorčenja od 0 do 19.2kHz.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Measurement amplifier for strain measurements using strain gages (1/4, 1/2 or full Wheatstone bridge) and for measurements with strain gage based sensors. It has 16 independent channels with sampling frequency 0 to 19.2kHz each.

MERILNI OJAČEVALNIK HBM: QUANTUMX, MX840A 8-KANALNI

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Univerzalni merilni ojačevalnik z 8 neodvisnimi kanali. Frekvenca vzorčenja od 0 do 19.2 kHz. Na vsak kanal je mogoče priključiti vse tipe standardnih senzorjev z analognim izhodom. En kanal omogoča CAN 2.0. komunikacijo.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Universal measurement amplifier with 8 independent channels, each with 0 to 19.2kHz sampling frequency. On each channel can be connected all types of sensors with analog output. One channel is able to use also CAN2.0 communication protocol.

MERILNI SISTEM HBM MGCPLUS

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Meritve pomikov z induktivnimi merilniki (4 kanali), meritve z napetostnimi senzorji (8 kanalov), meritve specifičnih deformacij -1/4, 1/2 in polni Wheatstonov most (32 kanalov), najvišja frekvenca vzorčenja 2400Hz.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Measurements displacements using inductive displacemet transducers (4 channels), measurements with voltage sensors (8 channels), strain measurements -1/4, 1/2 and full Wheatston Bridge (32 channels), maximum sampling frequency 2400Hz.

Katedra za prometne gradnje (KPG) 

ŠTEVEC PROMETA QTT NC 200TM, VMESNIKOM, PROGRAMOM HDM, PAKETOM ZA ASFALT

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Avtomatski števci prometa Numetrics so magnetni števci. Števec QTT NC-100TM Portable Traffic Analyzer je neodvisen števec vozil, ki ne potrebuje dodatnih zunanjih senzorjev. Števec je nameščen pod QTT zaščitni pokrov in postavljen na sredini prometnega pasu tako, da motorno vozilo prevozi števec. Pri tem ni potreben fizičen kontakt med števcem in motornim vozilom. QTT Traffic Analyzers delujejo na principu spremembe magnetnega polja. Ko vozilo prevozi QTT Traffic Analyzer, železni deli povzročijo spremembo lokalnega magnetnega polja. Ta motnja ustvari  spremembe električnih signalov v QTT Traffic Analyzer senzorjih. QTT Traffic Analyzer prešteje vsako vozilo, izmeri njegovo hitrost in njegovo dolžino, lahko beleži tudi temperaturo vozišča.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The QTT NC-100TM Portable Traffic Analyzer is a self-contained unit that monitors traffic flow conditions around the clock, providing the data you need for accurate traffic analysis. Utilizing Vehicle Magnetic Imaging technology, the QTT NC-100TM records traffic conditions and exports them to Highway Data Management Software (HDM) for fast generation of charts, reports, histograms and graphs. Benefits of QTT NC-100TM Portable Traffic Analyzer are easy and fast installation in roadway, durable extruded aluminium housing, long life, rechargeable, Lithium-ion battery, etc.

PNEVMATSKI ŠTEVEC HITROSTI IN PROMETA METROCOUNT 5600 PLUS

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Sistem za klasifikacijo vozil MetroCount združuje najsodobnejšo strojno opremo za zaznavanje vozil z zmogljivo programsko opremo, ki je preprosta za uporabo. MetroCount ponuja celovito rešitev za vsa vprašanja spremljanja prometa, od rutinskih statističnih podatkov do najzahtevnejših težav pri upravljanju.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The MetroCount Vehicle Classifier System combines state-of-the-art traffic logging hardware  with powerful, yet easy-to-use software. MetroCount provides with a total solution to all traffic monitoring issues, from routine statistics through to the most complex traffic management problems.

DELTA RETROSIGN GR1 (SN:1-236), NAPRAVA ZA MERJENJE ODSEVNOSTI VERIKLANE SIGNALIZACIJE

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Retroreflektometer Delta RetroSign GR1 je prenosni merilni instrument za merjenje retrorefleksivnosti. Retroreflektometer Delta RetroSign GR1 meri vidljivost prometnih znakov, kot jih vidi voznik motornega vozila s prižganimi lučmi. Rezultat meritve je koeficient retrorereflektivnosti, ki je izračunan v skladu z mednarodnimi standardi CEN (EN 12899).

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Retroreflectometer GR1 is the  instrument for measurements of retro-reflectivity of traffic  signs. It measures the main observation angle stated in the ASTM or CEN  standards. GR1 is based upon an accurate point measurement geometry offering superior performance in measuring retroreflective sheeting material. In measuring microprismatic sheeting materials, its point geometry replicates real-world driving conditions and outperforms.

MICROGRIP TESTER S PRIPADAJOČO OPREMO – OPREMA ZA MERJENJE TRENJA

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Micro GripTester je ročna, potisna trikolesna naprava, ki meri trenje z zavornim kolesom, princip fiksnega zdrsa. Naprava je znana kot “kontinuirana” oprema za merjenje trenja (CFME), saj neprekinjeno meri vzdolž preskusne poti in ne samo v eni točki.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The Micro GripTester is a three-wheel manually pushed device which measures friction by the braked wheel, fixed slip principle. The device is known as a “Continuous” friction measuring equipment (CFME) as it measures continuously along the test path, rather than just taking a single spot reading.

DELTA RETROREFLEKTOMETER LTLXL (LAB. OPREMA) – NAPRAVA ZA MERJENJE ODSEVNOSTI HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Retroreflektometer Delta LTLXL je namenjen ročnemu merjenju retroreflektivnosti talne signalizacije. Pri merjenju belih in rumenih oznak se ne zahtevajo nobene prilagoditve. Poleg tega retroreflektometer prikazuje in shranjuje dan, čas, vlažnost in temperaturo, kot tudi ID ceste, vrsto označevanja in ID uporabnika.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Delta LTL-XL handheld retroreflectometer for road markings. No adjustments are called upon when measuring white and yellow markings. In addition, the retroreflectometer shows and stores day, time, humidity and temperature, as well as road ID, marking type and user ID.

TOBII PRO GLASSES 2 -TOBII PRO EYE TRACKER – SLEDILNIK OČESNEMU POGLEDU

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Tobii Pro Glasses 2 so očala za sledenje pogleda človeka s štirimi kamerami v realnem okolju. Posebna programska oprema obdela poglede, katerih rezultati so točke fiksacije in čas trajanja fiksacije.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Tobii Pro Glasses 2 is a lightweight mobile eye tracking system with four eye tracking cameras, for human behavior studies in real-world environments. Special software processes the views, the results of which are the fixation points and the duration of the fixation.

Katedra za gradbene konstrukcije (KGK)

Arborsonic3D tomograph (z razširitvijo Acoustic root detector)

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Gre za napravo za akustično tomografijo lesa. S pomočjo dvajsetih senzorjev hkrati, merimo hitrost zvoka v različnih delih lesenih prerezov (poljubnih oblik). Na podlagi hitrosti zvoka lahko na neporušen način ocenjujemo ohranjenost posameznih delov prerezov lesenih elementov. Naprava omogoča prikaz hitrosti zvoka tudi na trodimenzionalnem (3D) modelu lesenega konstrukcijskega elementa.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Arborsonic3D tomography is a device for acoustic tomography of trees and timber elements. With the help of 24 SD02 Piezo transducers, the velocity of sound through different parts of the wooden cross section is measured. Possible wood decay can be detected on the basis of the measured velocity. The device offers the possibility to display a 3d map of the sound velocity in the studied tree/timber element.

MERILNA OPREMA ALMEMO ZA MERJENJE TOPLOTNEGA TOKA S PRIPADAJOČO OPREMO (ALMEMO 5690-2M + KARTICA Z 10 VHODI ES5690UA10, SERIJSKI VMESNIK ZA1919DKU-05, SENZOR TOPLOTNEGA TOKA FQA018C/FQA017C, TERMOŽICA LT01900, VLAGOMER FLIR MR77, TOPLOTNO PREVODNA PASTA ZB9000WP, MERILNIK TEMPERATURE IN VLAGE VELLEMAN DEM105, PROGRAMSKA OPREMA WIN-CONTROL IN FLIR TOOLS+, KOVČEK)

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Naprava se lahko  uporablja za merjenje toplotnega toka skozi gradbene elemente. V ta namen so poleg multifunkcijske naprave, ki beleži meritve, priloženi senzorji za merjenje temperature (termožice) in toplotnega toka, toplotno prevodna pasta in ustrezna programska oprema.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The device and added sensors are used for heat flux measurements in building elements. The set is composed of multifunctional device (data logger), several sensors (thermo-wires for temperature measurements and heat flux plates) and supporting equipment (thermal conductive paste, software, etc.).

Katedra za geodezijo (KG)

TOPCON GNSS HIPER V-EPP-KOMPLET (NAPRAVA) ZA IZOBRAŽEV., S PRIBOROM

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Oprema za GNSS meritve visoke natančnosti in je naslednica Hiper PRO opreme. S kompletom lahko izvajamo določevanje položaja sprejemnika po metodi baza-rover.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Equipment for GNSS measurements with high accuracy as a upgrade of Hiper PRO set. With this set a base-rover mathod can be used.

TOTALNA POSTAJA TS50, 05″ R1000, EDU SET PRIBOR IN PROGRAMSKA OPREMA

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Eden najsodobnejših el. tahimetrom na trgu. Leica Nova TS50 ima pregledno kamero in teleskop kamero z 30X povečavo in samodejnim ostrenjem. Najsodobnejša obdelava slik omogoča zajem slik najvišje kakovosti. Zmožnosti slikanja Leica Nova TS50 odpirajo nove možnosti za upravljanje te postaje v številnih načinih uporabe.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The Leica Nova TS50 features an overview camera and a telescope camera with 30x magnification and autofocus. State-of-the-art image processing technology delivers live fluid video streaming of highest image quality. The imaging capabilities of the Leica Nova TS50 open up new possibilities for operating this perfect total station in an almost infinite range of applications.

GPS GLONASS L1+L2 LEGASCY-E PLUS

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Topcon Legacy E omogoča uporabo GPS in/ali GLONASS L1 in L1/L2. Enoto je mogoče konfigurirati z različnimi različnih serijskimi vrati. Druga edinstven prednost serije Legacy je programska sposobnost nadgradnje, ki omogoča uporabniku, da nadgraditi svoj sprejemnik v bistvu kadarkoli, ne da bi morali poslati enoto nazaj v trgovino storitev.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The Topcon Legacy E allows the use of GPS and/or GLONASS L1 and L1/L2. Units can be configured with various different serial ports. Another unique advantage of the Legacy series is the software upgrade-ability, which allows the user to upgrade his receiver at basically any time, without having to send the unit back to the service shop.

Katedra za geotehniko

DIREKTNI STRIŽNI APARAT – ELE

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Z aparatom se izvaja direktni strižni preizkus vzorca zemljine. Preizkus služi za določitev strižne trdnosti zemljine.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

A “Direct shear test” of the soil sample is carried out with the apparatus. The test serves to determine the shear strength of the soil sample.

MERILEC SORPCIJE VODE WP4-T

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Določitev sorpcije vode na vzorcih zemljin.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Determination of water sorption in the soil samples.

MERILNI SISTEM, 16 KANALNI, Z URICAMI ZA MERJENJE POMIKA (14 URIC)

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Merilni sistem služi kot podpora pri izvedbi preiskave, za zapisovanje podatkov meritev.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The measuring system serves as a support for carrying out an investigation, for recording measurement data.

ENOOSNA NAPRAVA S PRIBOROM 7KN

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Z aparatom se izvaja enoosni preizkus  vzorca zemljine. Preizkus služi za določitev enoosne tlačne trdnosti zemljine.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

A “Uniaxial test” of the soil sample is carried out with the apparatus. The test serves to determine the compressive strength of the soil sample.

DIREKTNI STRIŽNI APARAT, BS 1377

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Z aparatom se izvaja direktni strižni preizkus vzorca zemljine. Preizkus služi za določitev strižne trdnosti zemljine.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

A “Direct shear test” of the soil sample is carried out with the apparatus. The test serves to determine the shear strength of the soil sample.

PNEVMATISKI KONSOLIDACIJSKI APARAT Z OPREMO

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Z aparatom se izvaja konsolidacijski preizkus vzorca zemljine. Preizkus služi za določitev konsolidacijskih parametrov zemljine.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

A “consolidation test” of the soil sample is carried out with the apparatus. The test serves to determine the soil consolidation parameters.

PROCTOR UNIVERZALNI 10,15,25

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Z aparatom se izvaja Proktorjev preizkus vzorca zemljine.  Preizkus služi za določitev optimalne vlažnosti vzorca zemljine.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The “Proctor test” of the soil sample is carried out with the apparatus. The test serves to determine the optimum moisture content of the soil sample.

Katedra za hidrotehniko

ADMP AKUSTIČNI DOPPLERJEV MERILNIK PRETOKOV RIOGRANDE 1200 KHZ Z VLEČNIM ČOLNIČKOM & NAPIHLJIVI ČOLN

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Naprava za merjenje pretokov in koncentracij lebdečih plavil v rečnem toku. Workhorse Rio Grande je natančen, hiter sistem za meritev pretokov iz premikajočega se čolna. Rio Grande lahko uporabimo v različnih razmerah v reki in globinah toka od 30 cm naprej pa do velikih rek.
Frekvenca: 1200 kHz
Globina delovanja: 0.3m – 21m

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Device for measuring the river flows and suspended sediments concentrations in the river stream. Workhorse Rio Grande is an accurate, rapid discharge measurement system designed to operate from a moving boat. The Rio Grande can be used for a wide range of river conditions, from as shallow as 30 cm streams to large rivers and tidal estuaries.
Frequency: 1200kHz
Profiling Range: 0.3m – 21m

FIZIČNI TOČKOVNI VZORČEVALNIK LEBDEČIH PLAVIN Z ZLOŽLJIVIM DVIGALOM IN UMERJENIM VITLOM

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Fizični točkovni vzorčevalnik lebdečih plavin (USGS – US P-72) Električno upravljani vzorčevalnik tehta 19 kg, kar omogoča odvzem vzorcev pri večjih hitrostih vodnega toka. Namenjen je točkovnemu odvzemu vzorcev na kontrolirani globini ali kontinuirano  na nekem območju globin. Izdelan je iz litega aluminija in meri 71 cm v dolžino. Glava vzorčevalnika se odpira in omogoča dostop do zbiralne posode s kapaciteto 0.95 l.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Point-integrating suspended-sediment sampler(USGS – US P-72). This is a 19 kg electrically operated sampler for collection of suspended sediment samples at any point beneath the surface of a stream, or for taking a sample continuously over a range of depth. The sampler is made of cast aluminum and is 71 cm long. The sampler head is hinged to provide access for a 0.95-liter size sample container.

Katedra za tehnologijo in organizacijo prometa

VIBROMETER DIGITALNI, PDV-100 (LAB.OPREMA)

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

PDV-100 meri hitrosti vibracij in zagotavlja digitalno obdelavo signalov z analognimi in digitalnimi izhodi. V kombinaciji z hitrostmi vibracij visoke resolucije omogoča zanesljivo analizo vibracij.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The PDV-100 contactlessly measures vibrational velocities and provides digital signal processing with both analog and digital signal outputs. When combined with the high vibrational velocity resolution, the high level of linearity across the entire frequency range provides you with a sturdy and reliable mobile vibration analysis tool.

Katedra za aplikativno fiziko

MERILNIK HRUPA, 2-KANALNI (PRECISION SOUND ANALYSER)

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Merilnik hrupa

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Point-integrating suspended-sediment sampler(USGS – US P-72). This is a 19 kg electrically operated sampler for collection of suspended sediment samples at any point beneath the surface of a stream, or for taking a sample continuously over a range of depth. The sampler is made of cast aluminum and is 71 cm long. The sampler head is hinged to provide access for a 0.95-liter size sample container.

MERILNIK KEI 2611

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Oprema je namenjena raziskavam dielektričnih lastnosti snovi.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The equipment is used to measure dieletric spectra of materials.

LCR HITESTER UEI

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Oprema je namenjena raziskavam dielektričnih lastnosti snovi.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

The equipment is used to measure dieletric spectra of materials.

Katedra za materiale

MIKROSKOP OLYMPUS SZX 16 (Kamera in motorizirani fokus SZX-FOA 2)

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Kontrola strukture materiala.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Structure control of materials.

TERMO KAMERA FLIR SYSTEM AB T335

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Termografija.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Thermography.

DIGITALNI VISKOZIMETER BROOKFIELD TIP RVDV2T Z TERMOSEL KOMORO

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Merjenje viskoznosti.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Viscosity measurements.

ZWICK ELEKTRONSKI APARAT ZA DOLOČANJE MEHANSKH KARAKTERISTIK MATERIALA

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Meritve mehanskih lastnosti materialov.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Measurements of mechanical properties of materials.

DUKTILOMETER 1500 MM Z INTEGRIR. HLADILNIM SISTEMOM IN DODATKI

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Merjenje duktilnosti bitumenskih mas.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Determining the ductility of bitumen.

KOMORA ZA PREIZKUŠANJE GRADBENIH VZORCEV S KLIMATIZACIJO

NAMEMBNOST OPREME IN DODATNE INFORMACIJE

Testiranje vzorcev betona na vpliv mrazoobstojnosti.

EQUIPMENT PURPOSE AND ADDITIONAL INFORMATION

Testing concrete samples on frostiness.

X