UM FGPA meni

Založništvo

Fakulteta za gradbeništvo izvaja založniško dejavnost v okviru Komisije za založniško in informacijsko dejavnost (KZID). KZID pri skrbi za založniško dejavnost sodeluje z avtorji in njih​ovimi katedrami, Poslovodnim odborom in Senatom FG. Cilj založniške dejavnosti FG so kvalitetne tiskane in elektronske publikacije za naše bralce. Kvalitetno izobraževanje in raziskovanje zahtevata namreč urejeno in učinkovito založniško dejavnost.
Založniška dejavnost na FG je organizirana v skladu s:
Na podlagi pravilnika je definiran založniški proces, ki avtorja publikacije pripelje od ideje do izdelave in uspešne objave publikacije. V tem procesu avtorja usmerja urednik publikacije. Založniški proces služi torej kot navodilo vsem, ki sodelujejo pri izdaji publikacije:

Opis aktivnosti v založniškem procesu na FG

Publikacije FG prodaja knjigarna tehniških fakultet:

ČLANI KZID
Andrej Tibaut (vodja)
Bojan Žlender
Sergej Težak
Peter Šenk
Zoran Pučko
​Franci Gorjup
Matic Kasnik
Kontakt: kzid.fg@um.si

Publikacije prod​​aja knjiga​​rna tehniških fakultet. Delovni čas knjigarne je: 8:00 – 13:00 (PON-PET).

Publikacije lahko naročite tudi na e-naslov annemarie.smej@uni-mb.si in poslali vam jih bomo po pošti. Po povzetju boste plačali ceno publikacij povišano za poštnino (odvisno od teže). Pravne osebe lahko pošljejo naročilnico po navadni pošti, fax-u št. 02/220 7272 ali na zgornji e-naslov.

ID Naslov Avtor Cena Zaloga
501012 UVOD V MICROSTATION – MODELER/2003 LUTAR 6,48 € 68
501026 DINAMIKA IN STABILNOST KONSTRUKCIJ/2012 UMEK 12,00 € 115
501047 ZBIRKA NALOG IZ MATEMATIKE I. ZA ŠTUDENTE GRADBENIŠTVA/ 2012 STRAŠEK, ZALAR 9,00 € 110
501048 ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ MATEMATIČNE ANALIZE IN ALGEBRE/2011 MENCINGER 20,00 € 94
501059 MICROSTATION MODELER IN MODELIRANJE 3XCD/2004 LUTAR 7,06 € 31
501084 ODPRJTE MEJE – OPEN BORDERS/2005 SITAR (skupina avtorjev) 11,31 € 36
501214 SINTEZA KONSTRUKCIJ Z MEŠANIM CELOŠTEVILČNIM NELINEARNIM PROGRAMIRANJEM/2006 KRAVANJA 9,41 € 43
501235 SolidWorks 2006 – 1 Avdiovizualen učbenik za učenje uporabe programa SolidWorks/ 2006 LUTAR 7,89 € 8
501240 ANGLEŠKO-SLOVENSKI PROMETNI SLOVAR/2008 BRKAN 13,00 € 30
501248 MULTIMODALNI PROMETNI SISTEMI/2007 ZELENIKA, KAMNIK ZEBEC 13,61 € 46
501253 MEHANIKA TAL / 2015 MACUH 7,00 € 32
501254 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE/ 2015 MACUH 7,00 € 35
501255 ZBIRKA ENAČB, DIAGRAMOV IN TABEL S PODROČJA GEOTEHNIKE/2011 MACUH 7,00 € 15
501257 ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ MATEMATIKE II/2008 MENCINGER, ŠPARL, ZALAR 12,00 € 57
501277 GEOLOGIJA/2012 ŽLENDER, DOLINAR 7,00 € 49
501284 LESENE KONSTRUKCIJE/2015 PREMROV, DOBRILA 28,00 € 61
501294 MEHANIKA LINIJSKIH ELEMENTOV KONSTRUKCIJ/2015 UMEK 29,00 € 47
501295 EKONOMIKA GRADBENE PROIZVODNJE/2015 PŠUNDER 11,00 € 135
501296 ORGANIZACIJA GRAJENJA/2009 PŠUNDER, ŠUMAN, KLANŠEK 11,00 € 137
501332 OPERATIVNO PLANIRANJE/2011 PŠUNDER 15,00 € 58
501333 GRADBENO POSLOVANJE/2012 PŠUNDER, KLANŠEK, ŠUMAN 15,00 € 65
501336 UVAJALNI TEČAJ IZ MATEMATIKE/2009 MENCINGER, ŠPARL, GABOROVIČ 11,00 € 3
501349 MEHANIKA TEKOČIN IN HIDRAVLIKA/2010 JECL 18,00 € 66
501358 ZBIRKA VAJ IZ MEHANIKE TEKOČIN IN HIDRAVLIKE/2010 KRAMER 12,00 € 26
501359 KINEMATIKA IN DINAMIKA MASNIH DELČKOV (zbirka vaj za študente prometnega inženirstva)/2010 SKRINAR 20,00 € 91
501360 KINEMATIKA IN DINAMIKA TOGIH TELES (zbirka vaj za študente prometnega inženirstva)/2010 SKRINAR 18,00 € 116
501364 OPTIMIZACIJA V OPERATIVNEM GRADBENIŠTVU/ 2011 KLANŠEK 30,50 € 103
501365 LESENE KONSTRUKCIJE- REŠENI PRIMERI/ 2015 TAJNIK, PREMROV, KOZEM ŠILIH 9,00 € 53
501366 ENERGY EFFICIENT TIMBER FRAME PUBLIC BUILDINGS/ 2011 ŽEGARAC LESKOVAR PREMROV 28,00 € 85
501367 UVOD V PARCIALNE DIFERENCIALNE ENAČBE/ 2011 MENCINGER 22,00 € 86
501368 TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE – Tehnologija prednapetega betona/ 2012 ŠTRUKELJ, CAFNIK 12,00 € 109
501370 LESENE GRADNJE/ 2012 PREMROV, PINTARIČ 14,00 € 10
501372 MESTNE PROMETNE POVRŠINE/ 2013 TOLLAZZI, RENČELJ 26,00 € 74
501373 UVOD V FIZIKO z rešenimi problemi/ 2013 PINTERIĆ 18,00 € 35
501374 TEHNOLOGIJA IN ORGANIZACIJA JAVNEGA POTNIŠKEGA CESTNEGA PROMETA/ 2014 SEVER, TOPLAK 18,00 € 90
501375 ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ ANALIZE NESREČ V CESTNEM PROMETU/ 2014 LAKOVIĆ 12,00 € 126
501377 STATIKA IN ELASTOMEHANIKA LINIJSKIH ELEMENTOV/ zbirka rešenih primerov/2015 Tehniška mehanika za študente Prometnega inženirstva SKRINAR 11,00 € 76
501379 PLANIRANJE PROMETA/ 2015 LEP, MESAREC 20,00 € 80
501384 MEHANIKA DEFORMABILNIH TELES – Zbirka vaj/ 2015 SKRINAR 15,00 € 96
501385 OSNOVE PROJEKTIRANJA KONSTRUKCIJ/ 2017 novo! PREMROV, KOZEM ŠILIH 22,00 € 115
501386 ZBIRKA VAJ IZ GRADBENE MEHANIKE 2/ 2017 novo! IMAMOVIČ, URANJEK 9,50 € 97
50491 IZBRANA POGLAVJA IZ VIŠJE MATEMATIKE 4. SNOPIČ: VEKTORSKE FUNKCIJE/1994 LEP 1,00 € 57
50706 STAVBARSTVO/1995 BREZAR 18,00 € 132
50730 IZBRANA POGLAVJA IZ VIŠJE MATEMATIKE 6. SNOPIČ: KRIVULJNI INTEGRALI. PLOSKOVNI INTEGRALI. OSNOVE TEORIJE POLJ. O INTEGRALIH, ODVISNIH OD PARAMETRA/1996 LEP 1,00 € 34
50732 IZBRANA POGLAVJA IZ VIŠJE MATEMATIKE 5. SNOPIČ: DOLOČENI INTEGRALI FUNKCIJ VEČ NEODVISNIH SPREMENLJIVK/1996 LEP 1,00 € 38
50810 MEHANIKA DEFORMABILNIH TELES/2016 UMEK 28,00 € 86
50812 STATIKA KONSTRUKCIJ/2012 BEDENIK 25,00 € 409
50883 STATISTIČNE METODE – UPORABA V PROMETU/2000 TOMINC 6,90 € 53
50884 KROŽNA KRIŽIŠČA/2005 TOLLAZZI 8,51 € 75
50888 NAČRTOVANJE IN RAČUNANJE KONSTRUKCIJ S PROGRAMOM COSMOS/M/2000 LUTAR 11,10 € 46
50911 TEHNOLOGIJA JAVNEGA POTNIŠKEGA CESTNEGA PROMETA/2001 SEVER 3,15 € 5
50973 2 CD – UPORABA GEOMETRIJSKEGA MODELIRANJA V GRADBENIŠTVU /2001 LUTAR 3,04 € 25
50988 MATEMATIKA Z VAJAMI IN NALOGAMI (V 2 ZVEZKIH) 1. ZVEZEK/1996 LEP 1,00 € 32
X