Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

Preskoči na vsebino
Gradbeništvo G Gospodarsko inženirstvo GI Prometno inženirstvo PI Arhitektura A
Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ORGANA

Univerza v Mariboru,
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

Transakcijski račun odprt pri:
UJP Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica
SI56 0110 0609 0103 420
BIC/SWIFT: BSLJ SI 2x

Davčna številka: SI 71674705
Matična številka: 5089638011

Registrska številka zavezanca UM: 5031004053


ODGOVORNA URADNA OSEBA

dekan izr. prof. dr. Andrej Ivanič

prodekan za izobraževano dejavnost
doc. dr. techn. Republika Avstrija Marko Jaušovec

prodekanica za raziskovalno dejavnost
prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar

prodekanica za infrastrukturo
izr. prof. Nataša Šuman

prodekanica za študentska vprašanja
Živa Doberšek

Datum prve objave kataloga: 04.06.2007
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.fgpa.um.si/katalog-informacij-javnega-znacaja
Druge oblike kataloga: Posamezne informacije so dostopne tudi v papirni obliki, sicer je katalog pripravljen samo v elektronski obliki

 

 


SPLOŠNI PODATKI O FAKULTETI

KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVOD​​​A

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru je izobraževalni in znanstveno raziskovalni zavod. Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometa in arhitekture. Je redna članica Univerze v Mariboru.

Izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalnega dela ter opravlja druge dejavnosti, določene s statutom Univerze v Mariboru.

V okviru raziskovalnih programov izvajamo mednarodne, nacionalne in regionalne znanstvene in razvojno raziskovalne projekte, izdelujemo pa tudi elaborate, izvedeniška in strokovna mnenja za ustanove, podjetja in ostale naročnike.

Fakulteta pri svoji težnji za stalno izboljševanje sledi načelom doslednosti, iskrenosti, odprtosti in mednarodne primerljivosti.i

2A SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

Katedra za geotehniko
predstojnik: red. prof. dr. Bojan Žlender

Katedra za hidrotehniko
predstojnica: red. prof. dr. Renata Jecl

Katedra za gradbeno mehaniko
predstojnik: izr. prof. dr. Matjaž Skrinar

Katedra za gradbene konstrukcije
predstojnik: red. prof. dr. Miroslav Premrov

Katedra za metalne konstrukcije
predstojnik: doc. dr. Tomaž Žula

Katedra za operativno gradbeništvo
predstojnik: red. prof. dr. Andrej Štrukelj

Katedra za materiale
predstojnik: izr. prof. dr. Samo Lubej

Katedra za prometne gradnje
predstojnik:  izr. prof. dr. Marko Renčelj

Katedra za prometno tehniko in varnost v prometu
predstojnik: red. prof. dr. Matjaž Šraml

Katedra za tehnologijo in organizacijo prometa
predstojnik: izr. prof. dr. Drago Sever

Katedra za arhitekturo
predstojnica: red. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar

Katedra za gradbeno in prometno informatiko
predstojnik: izr. prof. dr. Andrej Tibaut

Katedra za aplikativno fiziko
predstojnik: red. prof. dr. Dean Korošak

Katedra za splošne predmete
predstojnik: red. prof. dr. Matej Mencinger

Katedra za načrtovanje prostora
predstojnik: izr. prof. Uroš Lobnik


TAJNIK

Špela Jazbec
e-naslov: spela.jazbec1@um.si
telefonska številka: 02 22 94 340


SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKE SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA

NOTRANJI PREDPISI

STATUT Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM – UPB14, s sprem. in dopol.),
https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/20230930_Statut-Univerze-v-Mariboru-uradno-precisceno-besedilo-UPB-14.pdf
Ostali interni akti:
https://www.um.si/dokument/predpisi-univerze-v-mariboru/

DRŽAVNI PREDPISI – Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo deluje na podlagi naslednjih predpisov:


SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

  • Sprejemni postopek za vpis na dodiplomski in podiplomski študij
  • Volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (habilitacije)

OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina informacij je dostopna preko spleta https://www.fgpa.um.si, fizično pa so dostopne vsak dan na sedežu Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova 17, Maribor.


SEZNAMI EVIDENC – KATALOGI S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

  • Zakon o visokem šolstvu ( varstvo osebnih podatkov člen 81. in 81a)
  • Katalog evidence izvajalcev po delovršnih pogodbah,
  • Katalog evidence o izvolitvah pedagoških delavcev,
  • Katalog evidence zaposlenih delavcev,
  • Katalog evidence o stroških dela,
  • Katalog evidence o izrabi delovnega časa,
  • Katalog evidence preventivnih zdravstvenih pregledov.
Skip to content