UM FGPA meni

Študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo UN 1. stopnja

Ime programa

DODIPLOMSKI UNIVERZITETNI INTERDISCIPLINAREN ŠTUDIJSKI PROGRAM GOSPODARSKO INŽENIRSTVO, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO UNIVERZA V MARIBORU

Izvajalki

Fakulteta za gradbeništvo, prometni inženirstvo in arhitektura Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Trajanje

3 leta / 6 semestrov

Stopnja

Univerzitetni študijski program prve stopnje

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

DIPLOMIRANI GOSPODARSKI INŽENIR (UN)
dipl. gosp. inž. (UN)

DIPLOMIRANA GOSPODARSKA INŽENIRKA (UN)
dipl. gosp. inž. (UN)

X