UM FGPA meni
Študijski program Gospodarsko inženirstvo  – smer gradbeništvo 2. stopnja

Ime programa

PODIPLOMSKI INTERDISCIPLINAREN ŠTUDIJSKI PROGRAM GOSPODARSKO INŽENIRSTVO, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO UNIVERZA V MARIBORU

Izvajalki

Fakulteta za gradbeništvo, prometni inženirstvo in arhitektura Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Trajanje

2 leti / 4 semestri

Stopnja

Študijski program druge stopnje 

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po uspešnem zagovoru magistrskega dela pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

MAGISTER GOSPODARSKI INŽENIR
mag. gosp. inž.

MAGISTRA GOSPODARSKA INŽENIRKA
mag. gosp. inž.

X