​​ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Fakulteta izvaja študijske programe na vseh treh stopnjah v skladu z bolonjskimi smernicami. V tabeli so predstavljeni posamezni programi, osnovno število razpisanih mest za redni in izredni študij ter ime vodje študijskega programa.

St.
Let
Programi
Smeri
Moduli
Letnik
Predmetnik
Vodja
1. UN
3
1.
dr.Milan Kuhta
2.
3.
1.
dr.Marjan Lep
2.
3.
1.
dr.Metka Sitar
2.
3.
Gradbeništvo
1.
dr.Andrej Štrukelj
2.
3.
1.
VS
3
VSI
1.
dr.Marko Renčelj
2.
Gradbene konstrukcije
3.
Hidrotehnika
3.
Operativno gradbeništvo
3.
Prometne gradnje
3.
VSI
1.
mag.Vlasta Rodošek
3.
Cestni promet
2.
Železniški promet
2.
2.
2
Gradbene konstrukcije in operativa
1.
dr.Janja Kramer Stajnko
2.
Prikaži...
Gradbena infrastruktura
1.
2.
VSI
1.

dr.Matjaž Šraml
Upravljanje prometa in mobilnosti
2.

Varnost cestnega prometa
2.
VSI
1.
dr. Uroš Lobnik
Trajnostna stavba
2.
Trajnostno mesto
2.
Gradbeništvo
1.
dr. Nataša Šuman
2.
3.
3
1.
dr. Stojan Kravanja
2.
3.
/

dr. Bruno Cvikl
/

/

1.
dr. Drago Sever
2.
3.