Študijski program - Arhitektura


Študij arhitekture na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru temelji na dvostopenjskem študijskem programu, oblikovanem v skladu z Bolonjsko deklaracijo. Prvi del predstavlja 3-letni program prve stopnje, drugi pa 2-letni program druge stopnje. Oba programa izobražujeta za inženirski profil arhitekta, ki je sposoben integrirati osnovna in specifična zn​anja z raznolikih teoretičnih in strokovnih področij. V okviru programov se študentje usposabljajo za sodelovanje v procesih arhitekturnega projektiranja, urbanističnega načrtovanja, prostorskega planiranja ter v določeni meri tudi vodenja in nadzora gradnje objektov, pri čemer program prve stopnje podaja osnovna znanja, program druge stopnje pa vzpostavlja poglobljen študij, usmerjen v zahtevnejše naloge profila arhitekta, ki temeljijo na integralnih znanjih.​


St.
Let
Programi​​
Smeri
Moduli
Letnik
Predmetnik
Vodja
1.
UN
3
Arhitektura
1.
dr. Metka Sitar
2.
3.
2.
2
Arhitektura​
VSI
1.
dr.Uroš Lobnik
Trajnostna stavba
2.
Trajnostno mesto
2.
​​