Študijski program - Gospodarsko inženirstvo

Diplomanti študija Gospodarskega inženirstva gradbene smeri (GING-G) so strokovnjaki s širokim naborom znanj, ki se znajo spopasti z ​izzivi današnjega poslovnega okolja, katerega zaznamuje pojav naprednih tehnologij, raziskovalna dejavnost, razmah informacijsko-komunikacijskih tehnologij, novi poslovni modeli ter globalizacija. Evropska podjetja potrebujejo strokovnjake, ki bodo znali dosežke na področju razvoja in tehnologije prenesti v poslovno prakso in izkoristiti poslovne priložnosti.

Diplomante študijskega programa GING-G lahko opredelimo kot strokovnjake s tehniško-tehnološkimi in ekonomskimi znanji za načrtovanje, upravljanje ter vodenje procesov poslovanja in gradbene proizvodnje z usmeritvami v upravljanje in vodenje proizvodnje, vodenje ter izvajanje razvoja, vodenje projektov, vodenje in izvajanje marketinga ter projektne prodaje, inženiringa ter vodenje in izvajanje ostalih dejavnosti, ki zahtevajo prvenstveno tehniško-tehnološka, organizacijska, ekonomska in informacijska znanja. Interdisciplinarnost pridobljenih znanj pa diplomantom študijskega programa GING-G ne zmanjšuje kompetenc na tehničnem področju, saj nivo pridobljenih naravoslovno – tehničnih vsebin po merilih Inženirske zbornice Slovenije v celoti ustreza pogojem, ki so potrebni za pristop k strokovnemu izpitu in za pridobitev naziva pooblaščeni inženir.

Še več informacij o interdisciplinarnem študijskem programu Gospodarskega inženirstva najdete na portalu GING-a:
http://ging.um.si

St.
Let
Programi
Smeri
Moduli
Letnik
Predmetnik
Vodja
1.
UN
3
Gradbeništvo
1.
dr.Andrej Štrukelj
2.
Prikaži…
3.
Prikaži…
2.
2
Gradbeništvo
1.
dr. Nataša Šuman
2.