​Študijski program - Gradbeništvo

Nov študijski program zagotavlja nov lik univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva, ki na podlagi osvojenega znanja razvije ustrezne sposobnosti projektiranja in gradnje gradbenih objektov ter oblikovanja in izdelave grabenih izdelkov v smislu ustrezne oblike, kakovosti in cene. Rezultat tako zasnovanega programa je diplomant s širokim teoretičnim znanjem in poglobljenimi specifičnimi strokovnimi znanji, kar mu omogoča samostojno in inovativno opravljanje različnih nalog s področja gradbeništva širom Evrope, saj je njegovo znanje primerljivo z znanji pridobljenimi na sorodnih ustanovah v Evropi.

Pomemben cilj predlaganega programa je izobraževanje in priprava za nadaljni študij. Predlagani program študentom omogoča in jih vzpodbuja k nadaljnjemu študiju na podiplomskem programu, saj jim posreduje dovolj široka temeljna in osnovna strokovna znanja, kar ga usmerja v izbiro ustrezne specializacijske smeri na podiplomskem študiju. 

 

St.
Let
Programi
Smeri
Moduli
Letnik
Predmetnik
Vodja
1.
UN
3
1.
dr.Marko Renčelj​​
2.
3.
1.
VS
3
VSI
1.
dr. Andrej Ivanič​
2.
Gradbene konstrukcije
3.
Hidrotehnika
3.
Operativno gradbeništvo
3.
Prometne gradnje
3.
2.
2
Gradbene konstrukcije in operativa
1.
dr.Janja Kramer Stajnko
2.
Prikaži...
Gradbena infrastruktura
1.
2.
Prikaži...
3.
3
dr. Stojan Kravanja
vsi letniki