​​Študijski program - Prometno inženirstvo

Študijski program Prometno inženirstvo ponuja vse vsebine potrebne za zagotavljanje mobilnosti, za kar so potrebna znanja:

  • načrtovanje prometnega sistema in prometnih podsistemov,
  • načrtovanje, projektiranje, gradnja in vzdrževanje prometnic,
  • upravljanje s prometom in prometnimi tokovi,
  • načrtovanje in izvajanje prevozov.

Študent doseže ta znanja tako, da k splošnim osnovnim inženirskim znanjem doda:

  • razumevanje projektiranja, gradnje in vzdrževanja prometnic (vključno z opremo),
  • razumevanje procesov upravljanja s prometnimi tokovi (vzroki, organizacija, kapacitete,varnost,ekonomika, vplivi na okolje),
  • razumevanje procesa prevozov (organizacije, tehnologij in ekonomike),
  • razumevanje sklopa »človek (poselitev, aktivnosti) – prostor – okolje« kot osnove za procese načrtovanja, predvsem prometnega sistema

St.
Let
Programi
Smeri
Moduli
Letnik
Predmetnik
Vodja
1.
UN
3
1.
dr.Marjan Lep
2.
3.
1.
VS
3
VSI
1.
mag.Vlasta Rodošek
3.
Cestni promet
2.
Železniški promet
2.
2.
2
VSI
1.
dr.Matjaž Šraml
Upravljanje prometa in mobilnosti
2.
Varnost cestnega prometa
2.
3.
3

dr. Drago Sever
vsi letniki