UM FGPA meni

Katedra za geodezijo

Katedra za geodezijo deluje v sklopu Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Predstavitev

Področje delovanja

Katedra za geodezijo se je razvila leta 2011 iz Centra za geodezijo in usklajuje izobraževalno dejavnost na predmetnem področju Geodezije v okviru katerega pokriva splošna znanja s področja ved o koordinatnih sistemih, enotah, instrumentariju, geodetski izmeri, kartografiji, geografskih informacijskih sistemih, geodetskih storitvah ter z vsem tem povezanimi znanstvenoraziskovalnimi dejavnostmi.

V.D. Predstojnik katedre

red. prof. dr. Stojan Kravanja, univ. dipl. inž. grad.

 

Član katedre

izr. prof. dr. Boštjan Kovačič, univ. dipl. inž. geod.

 

Član katedre

doc. dr. Rok Kamnik, univ. dipl. inž. geod.

 

Članica katedre

doc. dr. Branka Trček, univ. dipl. inž. geol.

 

Pedagoška dejavnost

PREDMETI

Katedra za Geodezijo Izvaja strokovne predmete Geodezija, Geodezija – GIS/Izbrana poglavja in sodeluje pri pedagoškem procesu pri predmetih Informacijski sistemi v (cestnem) prometu ter Eksperimentalna analiza konstrukcij. Na predavanjih, vajah in terenskih vajah študent pridobi znanja za osnovno geodetsko operativo.

Učna gradiva
Kovačič: Geodezija za gradbene inženirje, FGPA UM 2004
Kamnik: Vaje iz geodezije, FGPA UM 2004

Kamnik, Kovačič: Praktična geodezija v gradbeništvu, FGPA UM 2009

X