Meni

Katedra za gradbeno in prometno informatiko

Katedra za gradbeno in prometno informatiko deluje v sklopu Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Predstavitev

Področje delovanja

Katedra za gradbeno in prometno informatiko (KGPI) deluje v okviru Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru od leta 2000. Ukvarja se s pedagoško, raziskovalno in strokovno dejavnostjo na področju inženirske informatike – gradbene in prometne informatike, ter e-učenja v inženirstvu. Gradbena informatika ima za cilj sistematično in dosledno reševanje praktičnih in teoretičnih problemov v gradbeništvu s pomočjo metod in orodij s področja računalništva in informatike. Analogno prometna informatika raziskuje, razvija in uvaja informacijske tehnologije na področju prometa. Katedra veliko pozornosti namenja uvajanju sodobnih metod e-učenja, ki vključujejo uporabo in razvoj učnih orodij podprtih z IT.

Katedra se s svojim delovanjem aktivno vključuje v mednarodno, nacionalno in regijsko dogajanje ter aktivno sodeluje s sorodnimi inštitucijami v Avstriji (TU Graz), Nemčiji (TU Dresden), Nizozemski (TU Delft), Portugalski (Univerza Algarve), Švedski (Lulea University of Technology), Veliki Britaniji (University of Salford), Irski (University College Cork), Rusiji (Moskovska državna univerza za gradbeništvo) in ZDA (s Centrom za integrirano gradnjo (CIFE) iz Stanford University).

V okviru podiplomskega študijskega programa Gradbeništvo izvajamo Modul gradbena informatika kjer v okviru mednarodnega programa ITC Euromaster (http://euromaster.itcedu.net) vključujemo predavatelje iz tujih univerz. Program izvajamo v interaktivnem spletno podprtem okolju za učenje na daljavo, kar omogoča, da v njem sodelujejo predavatelji in študenti iz različnih fizičnih lokacij.

Predstojnik katedre

izr. prof. dr. Andrej Tibaut, univ. dipl. inž. rač. in inf.

Član katedre

prof. dr. Danijel rebolj, univ. dipl. inž. grad.

 

Član katedre

doc. dr. Nenad Čuš Babič, univ. dipl. inž. rač. in inf.

 

Članica katedre

Sara Filipa Guerra de Oliveira, raziskovalka

 

Pedagoška dejavnost

Na pedagoškem področju katedra veliko pozornosti namenja uvajanju sodobnih metod izobraževanja, ki vključujejo študij na daljavo in razvoj učnih orodij podprtih z IT. V okviru podiplomskega študijskega programa Gradbeništvo izvajamo v prvem letniku predmete s temeljnimi vsebinami iz področja gradbene informatike. Že v prvem letniku v izvedbo predmetov vključujemo kolege iz University College Cork (UCC, Irska). Vključevanje predavateljev iz drugih (tujih) univerz poteka v okviru mednarodnega sodelovanja, programa ITC Euromaster (http://euromaster.itcedu.net), ki temelji na izmenjavi predmetov iz področja gradbene informatike. V drugem letniku programa Gradbeništvo na smeri Gradbeni Management katedra izvaja modul Gradbena informatika. Večino predmetov modula izvajajo člani katedre, komplementarne vsebine pa izvajajo predavatelji iz skupine ITC Euromaster (iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (FGG), Univerza v Ljubljani (UL) in UCC). Program izvajamo v interaktivnem spletno podprtem okolju za učenje na daljavo, kar omogoča, da v njem sodelujejo predavatelji in študenti iz različnih fizičnih lokacij.
Predavanja na daljavo dopolnjujemo z obiski profesorjev:

 
Doktorati, magisteriji in diplome
doktorska disertacija 2011
kandidat: Nenad Čuš Babič
mentor: prof. dr. Danijel Rebolj
 
doktorska disertacija 2011
kandidat: Peter Podbreznik
mentor: izr. prof. dr. Božidar Potočnik (UM FERI)
komentor: prof. dr. Danijel Rebolj

Priprava in gradnja objektov v gradbenih podjetjih s poudarkom na konceptu
doktorska disertacija 2008
kandidat: Nataša Šuman
mentor: prof. dr. Danijel Rebolj
doktorska disertacija 2007
kandidat: mag. Aleš Magdič
mentor: prof. dr. Danijel Rebolj
Agenti za reševanje disharmonije v strukturno in semantično heterogenih sistemih        
doktorska disertacija 2002
kandidat: mag. Andrej Tibaut
mentor: prof. dr. Ivan Rozman (FERI)
komentor: prof. dr. Danijel Rebolj
Vključitev produktivnega modela ceste v informacijski sistem za upravljanje, graditev in vzdževanje cest   
magistrska naloga 2005
kandidat: Dušan Zalar
mentor: prof. dr. Danijel Rebolj
Učinkovita podpora mobilnega računalništva na gradbišču      
magistrska naloga 2002
kandidat: Aleš Magdič
mentor: prof. dr. Danijel Rebolj
Celostno modeliranje podatkov o materialih zgornjega ustoja ceste     
magistrska naloga 2000
kandidat: Lucija Hanžič
mentor: prof. dr. Danijel Rebolj
Paralelna simulacija in vizualizacija prometa
magistrska naloga 1997
kandidat: Andrej Tibaut
mentorja: prof. dr. Nikola Guid (FERI), prof. dr. Danijel Rebolj

Znanstveno raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost Katedre poteka na področjih gradbene in prometne informatike, ter e-učenja v inženirstvu. Skozi raziskave razvijamo rešitve za avtomatizacijo, integracijo in optimizacijo procesov – tako na področju gradbeništva kot tudi prometnega inženirstva. Aktualna področja raziskav katedre so naslednja:

  • Razvoj avtomatizacije gradnje s pomočjo nano in biotehnologij. Razvili smo koncept nanogradnje, ki izhaja iz izjemnih lastnosti karbonskih nanomaterialov ter potencialov bio-nano-robotike. Koncept nanogradnje podaja rešitev problema prenosa informacij o načrtovanem objektu na nano raven s pomočjo svetlobe ter predvideva zajemanja gradbenega materiala iz ogljikovega dioksida iz zraka. več >>>
  • Razvoj avtomatizacije spremljanja gradnje, kjer smo razvili nov koncept zajemanja in verifikacije podatkov iz različnih virov. V sklopu tega se osredotočamo na vizualno razpoznavanje gradbenih elementov kar je osnova za realnočasovno spremljanje procesa gradnje gradbenega objekta in avtomatsko ugotavljanje razlik ter odstopanj od načrtovanega terminskega plana. več >>>​
  • Optimizacija informacijskih tokov v gradbenih projektih kot osnova za učinkovito strategijo uvajanja informacijskih tehnologij. Cilj je izdelati optimirani model informacijskih tokov med udeleženci gradbenega projekta s pomočjo katerega lahko izdelamo jasne smernice za učinkovit model uvajanja informacijskih tehnologij v gradbene projekte in podjetja.
  • Razvoj informacijskih standardov za področje javnega prevoza kjer v okviru SIST sodelujemo pri razvoju referenčnih podatkovnih modelov in tehničnih specifikacij za področje inteligentnih transportnih sistemov in cestne transportne in prometne telematike.

Projekti

DEGRIP – Povezava procesov in informacijskih modelov gradbenih objektov
Mentorji: doc.dr. Andrej Tibaut, doc. dr. Nenad Čuš Babić, Drago Kosednar (SGP POMGRAD –
GRADNJE d.o.o.)

Financer: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Trajanje:  04/2014 – 09/2014

TEMPUS

             Nosilec: Danijel Rebolj
             Financer:​ Evropska komisija – TEMPUS
Obseg – FG: 15.000
Trajanje: 2009 – 2011
 
             Nosilec: Nenad Čuš Babič
Financer: Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Obseg – FG: 205.144
Trajanje: 1. 9. 2006 – 31. 8. 2010   
 
             Naročnik: TRIMO, d. d.
Štev. pogodbe:  RN 116/2006-1, 2 in 3
Vodja projekta:  prof. dr. Danijel Rebolj
Sodelavci: mag. Nenad Čuš Babič, Peter Podbreznik, Matjaž Nekrep
Trajanje: 2006-2009
       
       
             Financer: RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
Štev. pogodbe: DRSC 2415-08-00094
Trajanje: 09/2008-02/2009
Vrednost projekta: 380.000 EUR
Vodja projekta:  doc. dr. Andrej Tibaut
Partnerji: FG, ZRC SAZU, IGEA d.o.o.              
               
             Financer: RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
Štev. pogodbe: DRSC 2415-07-000096/0
Trajanje: 2007-2008
Vrednost projekta: 47.242 EUR
Vodja projekta: doc. dr. Andrej Tibaut
               
             Financer: RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
Štev. pogodbe: DRSC 2415-04-000873/0
Trajanje: september 2004-2005
Vrednost projekta: 49.590 EUR
Vodja projekta: doc. dr. Andrej Tibaut
 
Pilotski projekt uporabe produktnega modela ceste PMC       
                naročnik: DRSC; trajanje:2004-2005
X