Meni

Katedra za načrtovanje prostora

Katedra za načrtovanje prostora pokriva izobraževalno dejavnost na področjih načrtovanja prostorov mesta (urbana morfol​ogija in arhitekturne tipologije), urbanističnega načrtovanja, krajinsko arhitekturnega načrtovanja, prostorskega planiranja ter varovanja okolja – od poučevanja ter raziskovanja teorij načrtovanja prostorskega razvoja naselij, metod in tehnik urbanističnega načrtovanja, poučevanja in raziskovanja arhitekturnih tipologij, osnov načrtovanja odprtih površin, urbane opreme do vključevanja širokega spektra znanj s področja varovanja grajenega in naravnega okolja. Katedra za načrtovanje prostora izvaja raziskovalno dejavnost v okviru naštetih znanstvenih disciplin ter skrbi za razvoj stroke in njeno vključevanje v pedagoški procesov v prakso (v okviru Inštituta za prostor in arhitekturo).

Katedra za načrtovanje prostora je programsko vključena v izvajanje študijskega programa Arhitektura 1. in 2. stopnje, predmete pa izvaja tudi v ostalih študijskih programih Fakultete za gradbeništvo. Vsebina večine predmetov je izrazito interdisciplinarne narave. Področje varstva okolja je vključeno med vsebine katedre kot disciplina, ki je vedno pomembnejši integralni del obravnave vseh prostorsko pogojenih dejavnosti.

Študent pridobi na predavanjih v okviru projektantskih, terenskih avditornih in računalniških vaj, splošna in specifična znanja s strokovnih področij delovanja katedre. Znanja so uporabna v praksi arhitektov, v agencijah, inštitutih in upravnih službah, v organizacijah s področja arhitekture in urejanja prostora, v okviru dejavnosti projektantskih organizacij, v gradbeni industriji in operativi gradnje objektov.​​​

Predstojnik katedre:

 • izr. prof. Uroš Lobnik, univ. dipl. inž. arh.

Osebje:

Redno zaposleni sodelavci:

 • izr.prof. dr. Peter Šenk, univ. dipl. inž. arh.
 • doc. dr. Melita Rozman Cafuta, univ. dipl. inž. kraj. arh.
 • doc. dr. Vanja Skalicky Klemenčič, univ. dipl. inž. arh.
 • asist. Dr. techn., Republika Avstrija, Andrej Šmid univ. dipl. inž. arh.
 • asist. Žiga Kreševič, univ. dipl. inž. arh.
 • asist. Anja Patekar, mag. inž. arh.

Pogodbeni sodelavci:

 • dr. Grigor Doytchinov ( TU Graz )
 • dr. Franc Trček
 • mag. Tomaž Kancler, univ. dipl. inž. arh.
 • doc. Robert Potokar​, univ. dipl. inž. arh.
 • Janko Rožič, univ. dipl. inž. arh.
 • Stojan Skalicky, univ. dipl. inž. arh.

Pedagoška dejavnost

1.stopnja študijskega programa arhitektura:
​Uvod ​v arhitekturo ​30 PR / 9 SE / 6 TE ​​ ​3 ECTS
​Osnove urbanističnega načrtovanja

​30 PR / 10 SE / 10 SV / 20 LV / 5 TE

​5 ECTS
​Osnove načrtovanja odrptega prostora ​30 PR / 20 SE / 20 LV / 5 TE ​5 ECTS
​Studio 2  ​30 PR / 20 SE / 30 LV /10 TE  ​6 ECTS
​Osnove okoljevarstvenega načrtovanja  30 PR / 15 SE / 5 SV / 5 LV / 5 TE ​5 ECTS
​Prostorska sociologija 10 PR / 20 SE / 10 SV / 5 TE ​5 ECTS
​(izbirni predmet)
​Prostor mesta   30 PR / 12 SE / 5 SV / 25 LV / 3 TE ​5 ECTS
​Mednarodni projekt 1 15 PR / 30 SE / 20 SV / 10​  TE  ​5 ECTS
​Metodologija ocenjevanja vplivov na okolje  40 PR / 10 SV / 10  TE ​5 ECTS
2.stopnja študijskega programa arhitektura:
Studio Trajnostno mesto 15 PR / 30 SE / 30 SV​ 10 ECTS
​Studio M1  ​30 PR / 30 SE / 45 LV / 30 TE ​10 ECTS
​Metode in tehnike načrtovanja naselij ​30 PR / 15 SE / 10 LV / 5 TE ​5 ECTS
​Transformacija in regeneracija mesta ​30 PR / 15 SE / 10 LV /​​ 5 TE ​5 ECTS
​Metode in tehnike prostorskega načrtovanja ​30 PR / 15 SE / 10 LV / 5 TE ​5 ECTS
​Razvoj arhitekturne in urbanistične forme ​30 PR / 15 SE / 15 SV ​5 ECTS
​Prostorske strategije in urbani razvoj ​30 PR / 15 SE / 10 LV / 5 TE ​5 ECTS
​(izbirni predmet)
​Mednarodni projekt ​15 PR / 30 SE / 10 LV / 5 TE ​5 ECTS
     
​2.stopnja _ Prometno inženirstvo:
​Metode in tehnike prostorskih raziskav​
​Okoljska politika in promet ​30 PR / 15 SE / 15 SV / 15 TE ​6 ECTS​
​Visoko-strokovni program -Prometno inženirstvo:
​Urbanistično in regionalno planiranje  ​30 PR / 10 SV /  5 TE ​4 ECTS
​Osnove urbanističnega in regionalnega planiranja ​15 PR / 5 SV / 5 LV /  5 TE ​4 ECTS​​
​Varstvo okolja v prometu ​35 PR / 10 SV  ​4 ECTS
​Okoljevarstveno načrtovanje v prometu ​25PR / 5 SE ​4 ECTS
​1.stopnja – gradbeništvo:
​Urbanistično in regionalno planiranje in varstvo okolja ​40 PR / 5 SV / 5 LV / 10 TE  ​5 ECTS
​2.stopnja – gradbeništvo:
​Okoljski management v gradbeništvu ​30 PR / 15 SV / 15 lV   ​5 ECTS
​Visoko-strokovni program -gradbeništvo:
​Urbanistično planiranje 2 ​30 PR / 10 SV /  5 TE ​5 ECTS
​Urbanistično planiranje in varstvo okolja   ​30 PR / 30 SV / 10 TE ​5 ECTS
​Ekologija 2 ​35 PR / 10 SE ​4 ECTS
​1.stopnja – GING:
​Varstvo okolja ​25 PR / 5 TE  ​5 ECTS​

Študentske delavnice

2014​​

​Hiša 2030 / 1 in 2 faza, naročnik Jelovica hiše, d.o.o. (LEUS; V. Žegarac Leskovar, M. Žigart, KGK: M. Premrov)**

​2013​

​’G28’– delavnica prenove dvorišča v okviru programa Živih dvorišč (K. Pogačar, M. Jaušovec v sodelovanju s Studijem Birka – R. Veselko, T. Kovač)​

​2013

​CENTRAL MARKETS, naročnik MAR-Mariborska razvojna agencija  (PSUR; M. Sitar / KNP: S. Skalicky, M. Rozman Cafuta)*

​2013

​Mednarodni študentski projekt/delavnica Neptune – Slovenija, FG Univerza v Mariboru: “Maribor 2013, European Youth Capitol”​ *
​2012 ​Oder na Dravi, naročnik Narodni dom Maribor (K. Pogačar, M. Jaušovec, KMK: S. Šilih, T. Žula)***
​2012 ​BOX ARCHITECTURE: postavitev študentskega projekta. EPK Maribor 2012: Branding Project, programski sklop »Življenje na dotik«. Sofinancerji: Mayr Melnhof Holz Holding AG, Kager-Hiša d.o.o., AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o., BISOL Group d.o.o., PRINT DiVision d.o.o., Ključavničarstvo Gajšek Franc s.p. ​(StudioTS; M. Sitar, W. Nussmueller, N. Šprah Horvat)

​2012

​Energijsko učinkovite lesene javne stavbe – Podlehnik, naročnik Občina Podlehnik (LEUS; V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)**

​2012

​Leseni razgledni stolpi – Maribor, naročnik GZS in Združenje lesne in pohištvene industrije (V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)**

​2012

​MESTO : ROB – mednarodna urbanistično arhitekturna delavnica Maribor-jug (M. Jausovec, KNP: U. Lobnik. V. Skalicky)*
​2012 ​’Prenova mestnih interierjev’ – delavnica v okviru projekta EPK Maribor 2012 (K. Pogačar, M. Jaušovec)
​2012 ​Urbanistično arhitekturna delavnica zasnova mini golfa v Bresternici (M. Jausovec, KNP: V. Skalicky)*
​2012 Kdaj so se palice naučile leteti?, Noč raziskovalcev 2012 (M. Jausovec, KMK: T. Žula)*​**
​2011 ​Orožnova 7′, prizorišče Festivala Lent v okviru programa Živih dvorišč (K. Pogačar, KNP: V. Skalicky)*
​2011 ​Urbanistično arhitekturna delavnica Destrnik, naročnik Občina Destrnik (M. Jaušovec, KNP: U. Lobnik, V. Skalicky)*

​2011

​Energijsko učinkovite lesene javne stavbe – Destrnik, naročnik Občina Destrnik (LEUS; V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)**
​2010 ​Mednarodni študentski projekt Neptune – Slovenija, FG Univerza v Mariboru: ” Maribor JUG” *
​2010 ​Noč raziskovalcev, Študentski kampus FG (M. Jaušovec, KNP: V. Skalicky)*

​2010

​Nizkoenergijska lesena hiša Lumar, naročnik podjetje Lumar IG, d.o.o. (LEUS; 1.stopnja: V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)**

​2010

​Urbanistična delavnica Murska Sobota sever, naronik: MO Murska Sobota (M. Jaušovec, KNP: U. Lobnik, V. Skalicky)*
​2009 ​Arhitekturna delavnica Mestna četrt Koroška vrata, naročnik: Mestna četrt Koroška vrata (N. Korpnik, M. Jaušovec)

​2008

​Mednarodni študentski projekt Neptune – SLovenija, FG Univerza v Mariboru: “Maribor 2012, centre for European culture” (M. Jaušovec, KNP: V. Skalicky)*

​2008

​Urbanistično-arhitekturna delavnica Mariborsko jezelro, FA UL, Katedra za arhitekturo in prostor, FG UM (U. Lobnik, M. Sitar, M. K. Musil, M. Jaušovec, M. Rozman Cafuta, V. Skalicky, S. Okretić)*
​2006 ​Eksperikon, gradnja eksperimentalne konstrukcije, Noč raziskovalcev (K. Pogačar, KMK: S. Šilih)**​​*
 
​​​​​​​​​​​​
*   v sodelovanju s Katedro za načrtovanje prostora​​ (KNP)
** v sodelovanju s Katedro za gradbene konstrukcije (KGK)
*** v sodelovanju s Katedro za metalne konstrukcije (KMK)

Projekti

Raziskovalni projekti

2011 – 2013: mednarodni projekt PmInter (vodja projekta: doc.dr. Branka Trček)
sodelovanje s Katedro za arhitekturo: 
2012: mednarodni projekt Move for energy sustainability (vodja projekta: doc.dr.Vesna Žegarac Leskovar)
2009-2012: mednarodni projekt COST: Improving the Quality of Suburban Stocks TU 0701
(vodja projekta: izr.prof.dr. Metka Sitar)

Mednarodne urbanistično – arhitekturne delavnice

2014 mednarodni študentski projekt Neptune – Finska, Savonia University of Applied Sciences: “Business and Pleasure ”
2013 mednarodni študentski projekt Neptun – Slovenija, FG Univerza v Mariboru: “Maribor 2013, European Youth Capitol”
2013 mednarodni študentski projekt Neptune – Nizozemska, NHL University of Applied Sciences: “Leeuwarden Green City” 
2012 mednarodni študentski projekt Neptune – Finska, Aalto University Helsinki: “Design for Living Environment“ 
2012 mednarodni študentski projekt Neptune – Rusija, Ural Federal University Ekaterinburg: “Ekaterinburg turns to EXPO-2020 burg”
2011 mednarodni študentski projekt Neptune –
2011 mednarodni študentski projekt Neptune – Italija, Università degli studi dell’Aquila: “Man and Nature” 
2010 mednarodni študentski projekt Neptune – Slovenija, FG Univerza v Mariboru: “Maribor JUG”
2010 mednarodni študentski projekt Neptune – Švica, Lucerne University of Applied Sciences and Arts: “Urban SoundScape”
2009 mednarodni študentski projekt Neptune – Finska, Savonia University of Applied Sciences: “Matchville”
2009 mednarodni študentski projekt Neptune – Francija, IUT de Bethune: “La Gare d’Eau” 
2009 mednarodna urbanistično-arhitekturna delavnica Maribor Jug
2008 mednarodni študentski projekt Neptune – Slovenija, FG Univerza v Mariboru:  “Maribor 2012, centre for European culture “
2008 mednarodni študentski projekt Neptune – Nizozemska, NHL University of Applied Sciences: “Water City Sneek “

Urbanistično – arhitekturne delavnice

​2014 ​Urbanistično arhitekturno delavnica:  parKotičkov – V sožitju z naravo: Botanični vrt UM
​2013

​Urbanistično arhitekturna delavnica Central Markets: idejne zasnove revitalizacije mestnih trgov ​v Mariboru

​2013 ​Urbanistično arhitekturna delavnica : Urbana regeneracija območja nekdanjih vojašnic v Postojni (v sodelovanju s FA​ Lj)
​2013​ ​Arhitekturna delavnica: Prenova frančiškanskega samostana v Mariboru: Mariborska Razvojna Agencija (Public Market)
​2013 ​Urbanistično arhitekturno delavnica:  parKotičkov – Prostor novih perspektiv: Botanični vrt UM
​2012 ​Urbanistično arhitekturno delavnica:  Mikrourbanizmi, projekt Evropske prestolnice kulture Maribor EPK​
​2012 ​Urbanistično arhitekturno delavnica: Prostori igre, projekt Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 EPK
​2012 ​Študentska delavnica Okoljska cona v mestni občini Maribor: Projekt PmInter
​2011 ​Urbanistično arhitekturna delavnica Podlehnik
​2011 ​Urbanistično arhitekturna delavnica zasnova Minigolfa v Brestrnici
​2010 ​Urbanistično arhitekturna delavnica Destrnik 
​2008 ​Urbanistično arhitekturna delavnica Murska Sobota sever
​2007 ​Urbanistično arhitekturno delavnica Mariborsko jezero

Projekti

LOBNIK, Uroš, SKALICKY, Vanja, JAUŠOVEC, Marko. Ulice evropske prestolnice kulture 2012 : študija ureditev mestnih prostorov za potrebe evropske prestolnice kulture 2012 (City network “Graz-Maribor”). Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za prostorsko načrtovanje, Center za urbani razvoj in varstvo okolja, 2010. 1 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 17716246]

LOBNIK, Uroš (avtor razstave, avtor). Sodobna arhitektura severovzhodne Slovenije : skupinska razstava (izbor 14 arhitektur s področja severovzhodne Slovenije od 2004-06), razstavišče Fakultete za gradbeništvo, Maribor, oktober 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 17063958

VODOPIVEC, Aleš (urednik), LOBNIK, Uroš (urednik), KRUŠEC, Tomaž (urednik), PLANIŠČEK, Anja (urednik). Urbanistično-arhitekturna delavnica Mariborsko jezero : [2007/2008]. Maribor: Mestna občina, 2008. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-90029-6-4. [COBISS.SI-ID 237809152]

X