Meni

Katedra za prometno tehniko in varnost v prometu

Področje delovanja

Katedra za prometno tehniko in varnost v prometu (KPTVP) deluje v sklopu Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA UM). Je ena redkih ustanov v slovenskem prostoru, ki se ukvarja z raziskavami raziskuje varnosti v prometu, potovalne navade raziskavami potovalnih navad in z načrtovanjem trajnostne mobilnosti. KPTVP se ukvarja tudi z raziskavami področja prometne tehnike in inteligentnih transportnih sistemov.

V podporo učnemu procesu skrbi katedra za znanstveno raziskovalno, razvojno in strokovno delo. To zagotavlja nova znanja in omogoča prevzemanja mentorskih obvez sodelavcev katedre tako na dodiplomskem univerzitetnem in visoko-strokovnem kot tudi podiplomskem študiju Prometnega inženirstva.

Katedra za prometno tehniko in varnost deluje na naslednjih treh predmetnih področjih, in sicer:

  • Prometna tehnika;
  • Prometna varnost;
  • Upravljanje z mobilnostjo.

Poslanstvo Katedre za prometno tehniko in varnost v prometu je usposabljanje bodočih prometnih in drugih strokovnjakov za reševanje problemov s področja prometne tehnike, varnosti in upravljanja z mobilnostjo v praksi.

X