UM FGPA meni

Kontakt

Naslov

Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Smetanova ulica 17
2000 Maribor

kontakt

Tel.: 02 2294 300

Faks: 02 2524 179

E-pošta: fgpa@um.si

Vodstvo

Dekan

Prodekani

Prodekan za izobraževalno dejavnost: doc.dr. Borut Macuh

Prodekan za raziskovalno dejavnost: red.prof. dr. Stojan Kravanja

V. d. prodekanja za finančne zadeve: izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar

Prodekan za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje: red. prof. dr. Matjaž Šraml

Prodekan za študentska vprašanja: ​Nastja Belak

Izredni študij

Vodja izrednega študija: doc.dr. Borut Macuh

Tajnik

mag. Zdenko Zorić

Služba za splošne zadeve

Vodja enostavnejšega področja / enote VI: Daša Medved

Samostojna strokovna delavka VII/1: Nataša Hriberšek

Tajništvo

Samostojna strokovna delavka VII/2, področje mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja: mag. Damijana Zlatolas

Samostojna strokovna delavka VII/2, področje raziskovalne dejavnosti in habilitacij: Martina Pečovnik

Samostojna strokovna delavka VII/2, področje praks in tržnih projektov: dr. Daniela Dvornik Perhavec

Sistemski inženir VII/2: mag. Ivan Verdonik, Vlado Meglič

Samostojni strokovni delavec VII/1: Matej Moharić

Tehnični sodelavec V: Zlatko Behin

Referat za študijske in študentske zadeve

Vodja področja / enote II VII/2, vodja referata: Tatjana Rojs

Samostojna strokovna delavka VII/1: Simona Kosi

Samostojni strokovni delavec VII/2 (III): Branko Bohinec

Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Pomočnika tajnika članice VII/2, vodja službe: Barbara Trčko

Samostojna strokovna delavka VII/1: Majda Radi

Služba za računovodske zadeve

Pomočnica tajnika članice VII/2, vodja službe: Milica Pintarić

Glavni knjigovodja VI, samostojna računovodkinja: Irena Zorec

Samostojna strokovna delavka VII/1: Aleksandra Knechtl

Samostojna strokovna delavka VII/1: Suzana Jeromel

Knjižnica tehniških fakultet

Samostojna strokovna delavka VII/1, bibliotekarka: Alenka Tomše

Tutorstvo

Zaposleni

X