Meni

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Spoštovani.

Obveščamo vas, da zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus, ter zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni, ki ogroža življenje in zdravje ljudi in ki lahko v večjem obsegu ovira delo na FGPA UM, od 16. 3. 2020 pa do preklica v postopkih za izbiro med kandidati ter zaposlitev, roki ne tečejo za naslednje razpise:

  • Razpis z dne 04.03.2020 – SKLEPI O OBJAVI DELOVNIH MEST NA UM FGPA
  • Razpis z dne 03.03.2020 – SKLEPI O OBJAVI DELOVNIH MEST NA UM FGPA
  • Razpis z dne 02.03.2020 – SKLEPI O OBJAVI DELOVNIH MEST NA UM FGPA

 

Špela Jazbec,
Tajnik FGPA UM

—————————————————————————————————-

04.03.2020 – SKLEPI O OBJAVI DELOVNIH MEST NA UM FGPA

Štev.:104/S-11/2020 -BT
Maribor: 04.03.2020

S K L E P

Objavi se eno (1) prosto delovno mesto FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO: J017100 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1, M/Ž, šifra delovnega mesta: 2009010, za potrebe Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve,  za določen čas 1. 5. 2020 do 30. 04. 2021, za polni delovni čas, 40 ur na teden.

104 objava SSS VII-1 SPKSZ

—————————————————————————————————-

03.03.2020 – SKLEPI O OBJAVI DELOVNIH MEST NA UM FGPA

Štev.:104/S-10/2020 -BT

Maribor: 03.03.2020

S K L E P

Objavi se eno (1) prosto delovno mesto FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO: J017100 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1, M/Ž, šifra delovnega mesta: 2009590600, za potrebe Oddelka za prometno inženirstvo, za določen čas 1. 5. 2020 do 30. 04. 2021, za polni delovni čas, 40 ur na teden.

Datum objave je 05.03.2020. Rok prijave je 15 dni oz. do 20.03.2020.

104 objava SSS VII-1 za OPI

—————————————————————————————————-

02.03.2020 – SKLEPI O OBJAVI DELOVNIH MEST NA UM FGPA

Štev.:104/S-9/2020 -BT
Maribor: 02.03.2020

S K L E P

Objavi se eno (1) prosto delovno mesto FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO: J017104 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III), M/Ž, šifra delovnega mesta: 2009600, za potrebe Oddelka za prometno inženirstvo, za določen čas 1. 5. 2020 do 30. 04. 2021, za polni delovni čas, 40 ur na teden.

Datum objave je 02.03.2020. Rok prijave je 17 dni oz. do 20.03.2020.

104 objava SSS VII-2 za OPI

X