Arhiv obvestil

Spletnega gradnika ni mogoče prikazati. Če želite odpraviti težavo, odprite spletno stran v urejevalniku HTML, združljivim s strežnikom Microsoft SharePoint Foundation, kot je Microsoft SharePoint Designer. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na skrbnika spletnega strežnika.


ID korelacije:d341259e-2c84-9090-1dfc-2e1ee89bd05b

 Upravljanje kategorij

Vpis na 2. in 3. stopnjo na FGPA UM
22.maj 2017 ob 14:00, promocija fgpa

Spoštovani študentje,

vabljeni na vpis na drugo in tretjo stopnjo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM.

Naša fakulteta v študijskem letu 2017/2018 razpisuje naslednje ŠP na 2. in 3. stopnji:
 
2. STOPNJA
 • Gradbeništvo
 • Prometno inženirstvo
 • Arhitektura
 • Gospodarsko inženirstvo
3. STOPNJA
 • Gradbeništvo
 • Prometno inženirstvo
Več informacij o predmetnikih najdete na spletni strani http://www.fgpa.um.si/izobrazevalna-dejavnost/studijski-programi/Strani/default.aspx​.


RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx​

Prijava za vpis (velja za Slovence in EU državljane):
1. prijava:  najkasneje do 18. avgusta 2017; dokazilo o diplomiranju do 4. septembra 2017
2. prijava:  najkasneje do 15. septembra 2017 (če so še prosta mesta); dokazilo o diplomiranju do 22. septembra 2017

Več informacij lahko dobite na telefonski številki 02 22 94 310 ali na e-poštnem naslovu simona.kosi@um.si oz. osebno v referatu, v času uradnih ur, vsak delovnik med 11. in 13. uro.

V študijski program 2. stopnje Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: gradbeništvo (5820), gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (5829).
 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400), tehnike (prometno inženirstvo) (5200), arhitekture (5811), strojništva (5211) in urbanizma (5812), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, prometno inženirstvo, gradbeni materiali.
 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo (5820).
 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400), strojništva (5211) in urbanizma (5812), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, prometno inženirstvo, gradbeni materiali.
 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij:  gradbeništvo (5820), gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (5829). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400), arhitekture (5811), strojništva (5211) in urbanizma (5812). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo (5820). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400), strojništva (5211) in urbanizma (5812). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

V študijski program 2. stopnje Prometno inženirstvo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (8400), tehnika (prometno inženirstvo, mehatronika) (5200), gradbeništvo (5820), gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (5829), strojništvo (5211), elektrotehnika (5221), arhitektura (5811), urbanizem (5812), tehniško varstvo okolja (5200), računalništvo in informatika (4811), geografija (3100), ekonomija (3140) ter okoljske in okoljevarstvene vede (4220).
 2. Kandidatom ostalih študijskih programov prve stopnje se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri učnih enotah z naslednjih področij: prostorsko in prometno planiranje, projektiranje prometnic in ekonomija v transportu.
 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (8400), tehnika (prometno inženirstvo) (5200), gradbeništvo (5820), strojništvo (5211), elektrotehnika (5221), računalništvo in informatika (4811) ter ekonomija (3140).
 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri učnih enotah z naslednjih področij: prostorsko in prometno planiranje, projektiranje prometnic in ekonomija v transportu.
 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (8400), tehnika (prometno inženirstvo, mehatronika) (5200), gradbeništvo (5820), gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (5829), strojništvo (5211), elektrotehnika (5221), arhitektura (5811), urbanizem (5812), tehniško varstvo okolja (5200), računalništvo in informatika (4811), geografija (3100), ekonomija (3140) ter okoljske in okoljevarstvene vede (4220). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (promet, tehnologija prometa, logistika) (8400), gradbeništvo (5820), tehnika (prometno inženirstvo, mehatronika) (5200), strojništvo (5211), elektrotehnika (5221), računalništvo in informatika (4811), ter ekonomija (3140). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

V študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo –  smer gradbeništvo se lahko    vpiše, kdor je zaključil: 
 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (5829), gradbeništvo (5820).
 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400), tehnike (prometno inženirstvo) (5200), arhitekture (5811), strojništva (5211), gospodarskega inženirstva – smer Strojništvo (5219),  gospodarskega inženirstva – smer Elektrotehnika (5221), gospodarskega inženiringa (5200) in urbanizma (5812), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, gradbeni materiali in ekonomije.
 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo (5820).
 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400), tehnike (prometno inženirstvo) (5200), arhitekture (5811), strojništva (5211) in urbanizma (5812), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, gradbeni materiali  in ekonomije.
 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij:  gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (5829), gradbeništvo (5820). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400), arhitekture (5811), strojništva (5211) in urbanizma (5812). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 
 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo (5820). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
 8. ​​Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400), arhitekture (5811), strojništva (5211)in urbanizma (5812). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

V študijski program 2. stopnje Arhitektura se lahko vpiše, kdor je zaključil: ​
 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: arhitektura (5811).
 2. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja:  arhitektura (5811). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.


RAZPIS ZA VPIS NA DOKTORSKE PROGRAME UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 -​ https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/3--stopnja.aspx​

Prijava za vpis (velja za Slovence in EU državljane):
1. prijava:  najkasneje do 18. avgusta 2017; dokazilo o diplomiranju do 4. septembra 2017
2. prijava: najkasneje do 15. septembra 2017 (če so še prosta mesta); dokazilo o diplomiranju do 22. septembra 2017

Več informacij lahko dobite na telefonski številki 02 22 94 310 ali na e-poštnem naslovu simona.kosi@um.si oz. osebno v referatu, v času uradnih ur, vsak delovnik med 11. in 13. uro.
V študijski program 3. stopnje Gradbeništvo se lahko vpiše vsakdo, ki je zaključil:
 1. Študijski program 2. stopnje.
 2. Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
 3. Študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu vsaj 45 ECTS, v čim širšem naboru predmetov študijskega programa 2. stopnje Gradbeništvo (matematika, konstrukcije, prometnice, geotehnika, hidrotehnika, gradbena operativa), ki jih kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Kandidat mora opraviti obveznosti, ki mu jih določi pristojna komisija Senata Fakultete za gradbeništvo.
 4. Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

V študijski program 3. stopnje Prometno inženirstvo se lahko vpiše vsakdo, ki je zaključil:
 1. Študijski program 2. stopnje.
 2. Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
 3. Študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu vsaj 45 ECTS, ki jih kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Kandidat mora opraviti obveznosti, ki mu jih določi pristojna komisija Senata Fakultete za gradbeništvo.
 4. Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

Skladno s 136. členom Statuta UM je priporočljivo, da kandidat pred vpisom naveže stik s potencialnim mentorjem in ima izdelan osnutek teme doktorske disertacije ali izbrano ožje področje, na katerem namerava doktorirati.