Arhiv obvestil

Spletnega gradnika ni mogoče prikazati. Če želite odpraviti težavo, odprite spletno stran v urejevalniku HTML, združljivim s strežnikom Microsoft SharePoint Foundation, kot je Microsoft SharePoint Designer. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na skrbnika spletnega strežnika.


ID korelacije:77675f9e-dc91-9090-1dfc-284a40711d47

 Upravljanje kategorij

G, P, A: Študentsko delo - Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline
30.maj 2017 ob 18:00, promocija fgpa

​Na FGPA smo pridobili projekt ŠIPK (Študentski Inovativni Projekt za družbeno Korist) z naslovom

Organiziranje in optimiranje dostav tovora na območju Dravinjske doline 

K sodelovanju vabimo skupaj 9 motiviranih študentov FGPA in sicer:

  • 3 študent(k)e PI VS, 
  • 2 študenta/ki PI MAG, 
  • 2 študenta/ki ARH, 1. stopnja ter 
  • 2 študenta/ki Gradbeništva UNI, 1. stopnja. 

Stroške študentskega dela krije javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad RS. Gre za 4 mesece dela (največ 40 ur na mesec na študenta). Za delo študenta se izplača denarna spodbuda v višini 9,00 EUR/uro. Začetek dela je junij 2017, konec pa september 2017. 

Zainteresirani študenti naj do petka, 2.6.2017 do 12:00 pošljejo svoje ponudbe na e-mail naslov: matej.mencinger@um.si. Ponudba naj vsebuje naslednje podatke: ime in priimek študenta, študijski program, navedba zakaj bi vas delo zanimalo in zakaj menite, da ste za to delo primerni. Na osnovi prejetih ponudb bomo izbrali najprimernejše kandidate, ki bodo v ponedeljek, 5.6. ob 10. uri, vabljeni na kratek razgovor. 

Omejitve: 

  • Študenti, ki so v preteklih letih sodelovali pri projektu »Po kreativni poti do znanja« pri tem projektu žal ne morejo sodelovati. 
  • Denarna nakazila bodo študentom izplačana po zaključku projekta, zato se lahko prijavijo le študenti, ki bodo imeli status študenta tudi v naslednjem študijskem letu. 

Kratek opis projektne naloge: 

V občini Slovenske Konjice in tudi širše, se srečujejo s problematiko parkiranja tovornih vozil v urbanih središčih. Zaradi ozko zastavljenih časovnih oken pri dostavi do podjetij (»just-in-time«), so vozniki, v primeru prezgodnjega prihoda, prisiljeni tovorna vozila parkirati pred vhodom v podjetje. Ker v omenjenem okolju ni na voljo urejenega prostora za tovorna vozila, le ta parkirajo ob ali na cesti in povzročajo zastoje. 

Namen projekta je urediti prometni režim in sistem dostave, ki bi celovito obravnaval problematiko čakanja tovornih vozil. Cilj projekta je proučiti možnosti za zagotovitev ustreznih parkirnih površin za tovorna vozila in učinkovitega informiranja dostavljalcev o kapacitetah ter lokacijah prostih parkirnih mest, kar bi posledično privedlo do zmanjšanja zastojev in izboljšanja pretoka tovornega prometa v občini Slovenske Konjice. 

Projektna skupina in mentorji: 

Sestavljena bo interdisciplinarna skupina študentov, ki bo problematiko naslovila iz različnih zornih kotov in na koncu podala predlog rešitve. Projekt bo izveden pod mentorstvom profesorjev iz UM: 

  • dr. Matej Mencinger, dr. Stane Božičnik, dr. Iztok Peruš (UM FGPA) in 
  • dr. Domen Mongus (UM FERI)

Študentom bodo na voljo tudi mentorji iz lokalnega okolja, ki bodo v uvodu predstavili problematiko, v času izvajanja projekta nudili podporo lokalne skupnosti in v zaključku ocenili izvedeno delo.