Arhiv obvestil

Spletnega gradnika ni mogoče prikazati. Če želite odpraviti težavo, odprite spletno stran v urejevalniku HTML, združljivim s strežnikom Microsoft SharePoint Foundation, kot je Microsoft SharePoint Designer. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na skrbnika spletnega strežnika.


ID korelacije:ad9e849e-bca8-9090-1dfc-2e39d646b10b

 Upravljanje kategorij

Razpis za zbiranje kandidatov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini (Erasmus+ KA103)
09.oktober 2017 ob 12:00, promocija fgpa

​Namen in cilj javnega razpisa​

Program Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

V tem razpisu zbiramo kandidate za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo izvedene v študijskem letu 2017/2018 (1. oktober 2017 do 30. september 2018).

Pogoji za prijavo

  • Na razpis se lahko prijavi študent UL FGG ali UM FGPA, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na UL FGG ali UM FGPA z izjemo diplomantov, ki opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. septembra 2018.
  • Praktično usposabljanje študenti/diplomanti opravijo v podjetju ali podobni organizaciji po lastnem izboru v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+.
  • Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno na 2 meseca.
  • Na praktično usposabljanje gre študent lahko že po prvem letniku prve stopnje študija.
  • Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do šolskega leta 2017/18 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS+ ali Erasmus Mundus, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

Mentor študenta ali Erasmus+ koordinator na UL FGG ali na UM FGPA in delodajalec podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (LA for Traineeship).

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.

Način prijave in rok za oddajo vlog

Prijave v skladu z navodili sprejemamo sproti oziroma najkasneje do 15.1.2018 na elektronski pošti: romana.hudin@fgg.uni-lj.si.

Prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

Študenti, ki jim bo praktično usposabljanje odobreno, morajo podpisani ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (LA for Traineeship) dostaviti na zgornji e-poštni naslov najkasneje do 10.2.2018.

Več informacij pri kontaktnih osebah Erasmus+:

UL FGG: Romana Hudin, vodja službe za mednarodno in raziskovalno dejavnost (romana.hudin@fgg.uni-lj.si)

UM FGPA: Damijana Zlatolas, strokovna sodelavka za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje (damijana.zlatolas@um.si)

koordinator projekta: prof. dr. Andreja Istenič Starčič (andreja.istenic-starcic@fgg.uni-lj.si)​

Podrobnosti o razpisu:

Razpis Erasmus+ prakse 2017-2018.pdf

PRIJAVNICA-ERASMUS-praksa_poletje-2017.doc