Arhiv obvestil

Spletnega gradnika ni mogoče prikazati. Če želite odpraviti težavo, odprite spletno stran v urejevalniku HTML, združljivim s strežnikom Microsoft SharePoint Foundation, kot je Microsoft SharePoint Designer. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na skrbnika spletnega strežnika.


ID korelacije:7f076b9e-ec3d-9090-8e47-8c2e4acc992e

 Upravljanje kategorij

Razpis za volitve AZ za druge delavce
14.november 2017 ob 09:00, Ivan Verdonik

Razpis volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu AZ UM FGPA

 

Objavljamo S K L E P o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, številka: 02/5‑1835/2017, z dne 10. 11. 2017.

Pravico kandidirati oziroma biti izvoljen na volitvah za drugega delavca, ki sodeluje pri delu Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, ima vsak delavec, ki je zaposlen na Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru za najmanj 25 % delovni čas.

 

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa – Obrazec 1. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 20. 11. 2017do 12:00 ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za drugega delavca, ki sodeluje pri delu Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru – Ne odpiraj!«.

az_drugidelavci_.pdf 

komisija pregled kandidatur-drugidelavci.pdf

Zapisnik volilne komisije (AZ-drugi delavci) s prilogami.pdf

imenovanje AZ drugi delavci.pdf