Arhiv obvestil

Spletnega gradnika ni mogoče prikazati. Če želite odpraviti težavo, odprite spletno stran v urejevalniku HTML, združljivim s strežnikom Microsoft SharePoint Foundation, kot je Microsoft SharePoint Designer. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na skrbnika spletnega strežnika.


ID korelacije:8ccf2e9e-7c4d-9090-8e47-817794459d26

 Upravljanje kategorij

Razpis za volitve AZ iz vrst študentov
14.november 2017 ob 10:00, Ivan Verdonik

Objavljamo S K L E P o razpisu volitev za člane Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru iz vrst študentov, številka: 02/5-1834/2017, z dne 10. 11. 2017.

 

Pravico kandidirati oziroma biti izvoljen na volitvah za člana Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru iz vrst študentov ima vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru je vpisan v študijski program 1., 2. in 3. stopnje, ki ga izvaja Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

 

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa – Obrazec 1, ter obvezno priloži original potrdila o vpisu za študijsko leto 2017/2018. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 22. 11. 2017o do 12:00 ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru iz vrst študentov – Ne odpiraj!«. ​

az_studenti_.pdf

az_studenti.pdf

komisija pregled kandidatur-AZ.PDF