Arhiv obvestil

Spletnega gradnika ni mogoče prikazati. Če želite odpraviti težavo, odprite spletno stran v urejevalniku HTML, združljivim s strežnikom Microsoft SharePoint Foundation, kot je Microsoft SharePoint Designer. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na skrbnika spletnega strežnika.


ID korelacije:0b987d9e-6c28-9090-1dfc-2977f7faae66

 Upravljanje kategorij

Razpisana magistrska naloga PI
06.december 2017 ob 13:00, promocija fgpa
Ministrstvo za inrastrukturo je dalo pobudo za izdelavo magistrske naloge z naslovom: »Analiza vsebin celostnih prometnih strategij v RS«.

Od kandidata se pričakuje, da bo pod mentorstvom doc. dr. Marjana Lepa v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo analiziral 62 dokumentov Celostnih prometnih strategij, ki so jih v letu 2017 sprejele slovenske občine. Pri pripravi naloge bi kandidat/ka delal/a (tudi) v prostorih Ministrstva za infrastrukturo (Ljubljana, Langusova ulica) ter tako spoznaval/a ljudi in delo v pomembnem zaposlovalcu s področja prometa. Prednost (a ne izključno pravico) imajo študentje in absolventi magistrskega študija Prometnega inženirstva, modul Upravljanje in planiranje mobilnosti.