Arhiv obvestil

Spletnega gradnika ni mogoče prikazati. Če želite odpraviti težavo, odprite spletno stran v urejevalniku HTML, združljivim s strežnikom Microsoft SharePoint Foundation, kot je Microsoft SharePoint Designer. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na skrbnika spletnega strežnika.


ID korelacije:4a6b9a9e-3cd7-9090-8e47-86039fcfc456

 Upravljanje kategorij

6. POSVET O 3. RAZVOJNI OSI: »ALI GRE SEDAJ KONČNO ZARES?«
12.april 2018 ob 08:00, promocija fgpa
Spoštovani,

Društvo za ceste severovzhodne Slovenije, pod pokroviteljstvom Ministrstva za infrastrukturo RS, občine Ravne na Koroškem in UM Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije in Združenjem za promet in prometno infrastrukturo,  organizira  strokovni posvet dne 20. aprila 2018 v Ravnah na Koroškem z naslovom:

6. POSVET O 3. RAZVOJNI OSI: »ALI GRE SEDAJ KONČNO ZARES?«

Načrtovanje 3. razvojne osi se je po nekaj letih mrtvila premaknilo z mrtve točke. Sprejem DPN med Šentrupertom in Velenjem, odkupi zemljišč, izdelava projektne dokumentacije na posameznih odsekih od severa do juga so priložnost za ponovni pregled trenutnega stanja vseh aktivnosti, ki jih pristojni državni organi vodijo na tem projektu.

PROGRAM POSVETA:

9.00 UVODNI NAGOVORI
dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem
mag. Zvonko Zavasnik, Ministrstvo za infrastrukturo RS
Boris Stergar, predsednik Društva za ceste SV Slovenije

9.30
Vpliv politike na izvajanje projekta 3. razvojne osi
mag. Gregor Ficko, Društvo za ceste SV Slovenije in Aljaž Verhovnik, Mladinska iniciativa za 3. razvojno os
Predstavitev poteka trase na odseku Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec
Andrej Jan, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Predstavitev variant poteka trase na odseku Slovenj Gradec – Dravograd - Holmec
mag. Dušan Ogrizek, Lineal d.o.o.
Odvijanje aktivnosti  na  projektu 3. razvojne osi, sever
Janez Kušnik, DARS d.d.

11.30  ODMOR IN NOVINARSKA KONFERENCA

12.00
Odvijanje aktivnosti na projektu 3. razvojne osi jug, na odseku od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
dr. Lidija Kegljevič Zagorc, DRI d.o.o.
Predstavitev variant poteka trase na odseku Maline – Metlika - Črnomelj
Tomaž Willenpart, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Študija variant s predlogom najustreznejše variante za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 in avtocesto A2 »tretja razvojna os – srednji del«
Rado Romih, Razvojni center Planiranje d.o.o.
Kaj pa glavna cesta G1-1 Maribor – Dravograd?
dr. Marko Renčelj, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM
Čezmejna mobilnost med Koroško regijo in južno avstrijsko Koroško: predstavitev projekta TRANS-BORDERS
mag. Peter Zajc in Uroš Rozman, RRA Koroška

14.00 ZAKLJUČNI NAGOVOR S SKLEPI POSVETOVANJA

Moderator posveta: Slavko BOBOVNIK

Kotizacija znaša 95 EUR in vključuje: strošek udeležbe, zbornik posvetovanja in pogostitev. Kotizacija za člane društva DCM znaša 65 EUR. Člani društva DCM – upokojenci, študentje in zaposleni fakultete so oproščeni plačila kotizacije.

Prijavite se na e-poštnem naslovu: dcm.fgpa@um.si

27973668_552803385096868_6878692160354876874_n.jpg