22.06.18Rezultati pisnega izpita pri predmetih Organizacija grajenja in Organizacija gradbenih del z dne 22.06.2018
22.06.18Rezultati, Matematika B, 21.6.2018
22.06.18Rezultati, Matematika 2, 21.6.2018
22.06.18Osnove projektiranja G-UN, ustni izpit
22.06.18Rezultati izpita pri predmetu Lesene konstrukcije (A-UN 1)
22.06.18Zagovori zaključnih del 1. stopnja G VS 28. 6. 2018
22.06.18Osnove projektiranja G-UN, popravek rezultatov izpita 21.06.2018
21.06.18Rezultati testov Gradbena statika 1
21.06.18Lesene konstrukcije G-VS, rezultati izpita 21.06.2018
21.06.18Osnove projektiranja G-UN, rezultati izpita 21.06.2018
21.06.18Rezultati izpita Urejanje površinskih voda
21.06.18Ustni KI - Stabilnost konstrukcij
21.06.18Razpis postopka kandidiranja in imenovanja prorektorjev UM
20.06.18Rezultati 2. izpita Stabilnost konstrukcij, 20.06.2018
20.06.18Rezultati izpita Gradbena mehanika 2 dne 19.6.2018 in ustni zagovor
20.06.18Ustni komisijski izpit, dr. Uranjek
19.06.18Rezultati drugega testa iz predmeta »Sanacije gradbenih konstrukcij«
19.06.18Govorilne ure A. Prapotnik Brdnik
19.06.18Osnove projektiranja G-UN 2, ura ustnega izpita
19.06.18Ustni del izpita iz Gradbene fizike II
19.06.18Govorilne ure - asist. Blanka Grajfoner (junij)
19.06.18Rezultati, Matematika A, 18.6.2018
19.06.18Rezultati, Matematika C, 18.6.2018
19.06.18I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria
18.06.18Ekonomika grajenja, Gradbena ekonomika, Vodenje GP, rezultati izpitov z dne 18.6.2018
18.06.18Govorilne ure - Janja Kramer Stajnko
18.06.18Utrinki iz posveta Inovativne tehnologije v graditeljstvu
18.06.18Ustni del izpita Gradbena fizika II
18.06.18Ustni zagovori BK VS
18.06.18VIDEO: STROKOVNA EKSKURZIJA V SEVERNO ITALIJO
1 - 30 Next