Meni

Visokošolski učitelj UNI

Izr. prof. dr. Igor Sapač

Univerzitetno diplomiran inženir arhitekture in univerzitetno diplomirani umetnostni zgodovinar

kabinet

J1 – 417, Smetanova 17, Maribor

E-pošta

igor.sapac@um.si

Telefon

+386 (2) 22 94 711

Življenjepis

Izr. prof. dr. IGOR SAPAČ je univerzitetni diplomirani inženir arhitekture in univerzitetni diplomirani umetnostni zgodovinar. Ukvarja se zlasti z arhitekturno zgodovino in s problematiko ohranjevanja in prenove stavbne dediščine. Med letoma 2005 in 2014 je bil zaposlen kot kustos za arhitekturo in muzejski svetovalec v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Na Oddelku za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru predava od leta 2007. Leta 2008 je dokončal doktorsko disertacijo z naslovom Rekonstrukcijski posegi v historičnih urbanih naselbinah na Slovenskem. Napisal je preko 10 odmevnih samostojnih znanstvenih monografij, številne znanstvene in strokovne članke ter dele monografij, pripravil več obsežnih razstav z arhitekturnozgodovinsko tematiko, s strokovnimi prispevki nastopal v vrsti televizijskih in radijskih oddaj ter javnih okroglih miz, sodeloval v projektu Odlični v znanosti, opravljal delo predsednika strokovne žirije za podelitev Plečnikovih odličij ter sodeloval pri mnogih prenovah arhitekturnih spomenikov na Slovenskem. Prejel je Prešernovi nagradi Fakultete za arhitekturo in Filozofske fakultete v Ljubljani, Plečnikovo medaljo za prispevek s področja strokovne publicistike, Valvasorjevo nagrado Slovenskega muzejskega društva in dve priznanji Izidorja Cankarja, ki mu jih je za raziskovalno delo in prispevek k ohranjanju slovenske grajske dediščine ter za monografijo Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem podelilo Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo.​​

X