Meni

Visokošolski učitelj UNI

Izr.prof. dr. Kaja Pogačar

Univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture

Govorilne ure

Ponedeljek, 11:00 – 13:00

kabinet

K 209, Krekova 2, Maribor

E-pošta

kaja.pogacar@um.si

Telefon

+386 (2) 22 94 716

Življenjepis

Izr.prof. dr. KAJA POGAČAR ​​ – je leta 2000 diplomirala na Fakulteti za arhitekturo na Tehnični Univerzi v Gradcu, kjer je leta 2008 tudi doktorirala (Značilnosti čezmejnega prostorskega razvoja v okviru Evropskega integracijskega procesa: študija čezmejne regije na osi Gradec-Maribor). Zaposlena je na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, kjer poučuje v okviru študijskih programov arhitekture, gradbeništva in prometnega inženirstva, obenem je koordinatorica za program Erasmus+ za področje arhitekture. Raziskovalno deluje na področju urbanega razvoja in uporabe sodobnih metod ter orodij za revitalizacijo zapostavljenih urbanih območij kot tudi začasne prostorske rabe. Zlasti jo zanimajo nizkoproračunski, socialno angažirani in participatorni pristopi spodbujeni od spodaj navzgor. Sodeluje s številnimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji (društvo Hiša, zavod Citilab, Mariborska kolesarska mreža, IPOP…) in v tujini (Zentrum fuer Kunst und Urbanistik (ZK/U), Berlin). Je avtorica strokovnih del (Prenova mestnih interierjev, Maribor-Center: sodobni vodnik po starem mestnem jedru in okolici,…) kot tudi znanstvenih člankov (Pogačar, K.:”Urban activator” – Participatory and bottom-up tool of urban change: definition and selected examples; Pogačar, V., Pogačar, K.: Vpliv Gestalt principov na morfološke zakonitosti v arhitekturi, oblikovanju in na sploh v vseh vizualnih umetnostih; Pogačar, K., Sitar, M.: Primer funkcionalne regije na ozemlju dveh držav: potenciali prostorskega razvoja čezmejnega območja Maribor – Gradec,…). Sodelovala je v mednarodnem projektu nagrajene skupine Nanoturizem v okviru BIO 50, prav tako je sodelovala v mednarodnem projektu fundacije Robert Bosch, Actors of urban change – Živo mesto, v preteklih letih je vodila 2 raziskovalna projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja: Raziskava inteligentnih stenskih elementov (2014) in Sodobni pristopi prostorskih raziskav (2015). Ob raziskovalnem delu se ukvarja tudi z arhitekturnim načrtovanjem. Prejela je nagrade na številnih natečajih: 1. mesto za prenovo Kulturnega centra Pekarna, 1. mesto na natečaju za mariborski Akvarij-terarij, 1. mesto na vabljenem natečaju za PC Slavija.

X